“ Duurzaamheid is continu het een beetje beter doen, iedere dag met iedereen een klein stapje in de goede richting. ”

Mijn naam is Walter van Steenis, ik ben nu 52 jaar. Na mijn opleiding Autotechniek in Apeldoorn was ik in 1987 op zoek naar mijn eerste echte baan. Die vond ik in Rijswijk, inclusief woonruimte in de buurt. Dat was geen fijne zolder, waarna ik net voor Kerstmis 1988 in een nieuwbouw huurappartement in Zoetermeer terecht kwam. Sindsdien woon ik in Zoetermeer en voel mij inmiddels een echte Zoetermeerder.

Ondanks, of misschien wel dankzij, mijn opleiding is mijn missie duurzaamheid. Duurzaam in de breedste zin van het woord, maar met de nadruk op energiegebruik. We hebben maar één aarde waar we zuinig mee moeten zijn. Dat kan volgens mij heel goed, als we allemaal meehelpen om gezamenlijk de verspilling tegen te gaan. Ieder op zijn eigen wijze, het begint bij jezelf. Mijn bewustwording van duurzaamheid is begonnen rond de tijd dat ik in Zoetermeer ben gaan wonen en een gezin kreeg. Kosten werden belangrijker, maar je wilt ook prettig en comfortabel blijven leven en je wilt een toekomst voor je kinderen.

Om de klimaat doelen van Parijs te realiseren heeft de gemeente Zoetermeer zich gecommitteerd aan een eigen doelstelling: Zoetermeer is in 2030 klimaatneutraal. Om dat doel te realiseren zullen ook alle inwoners een steentje moeten bijdragen. Om te beginnen zal iedereen goed geïnformeerd moeten worden. Van het hogere doel dat we gezamenlijk willen bereiken tot duidelijke informatie over de maatregelen die je zelf kan nemen. Duurzaamheid is continu het een beetje beter doen, iedere dag met iedereen een klein stapje in de goede richting.

‘Wie betaalt bepaalt’ is een bekende uitdrukking en dat klopt in mijn ogen. ‘De vervuiler betaalt’ hoort daar voor mij ook bij. Met geld kan je sturen. Door belastingen te verhogen of boetes heffen voor contraproductief gedrag en, wat mij meer aanspreekt, goed gedrag belonen met belastingverlaging of subsidie. Op die manier kan je de gewenste resultaten stimuleren. We zullen ook de inwoners die netto minder te besteden hebben extra moeten helpen, als je in armoede leeft heb je geen geld om te investeren in duurzaamheid. Concrete maatregelen waar je aan kan denken zijn bijvoorbeeld: een renteloze financiering voor duurzame investeringen, het stimuleren van woningbouwverenigingen en overige verhuurders van woningen om hun woningen goed te isoleren en als gemeente garant te staan voor verenigingen van eigenaars (VvE’s), zodat die kunnen investeren in collectieve voorzieningen.

Na een aantal jaar met plezier in mijn appartement in Rokkeveen te hebben gewoond, verhuisden we naar een (weer nieuwbouw) eengezinswoning. Wij hebben ervaren dat het met drie zoons prima wonen is in Zoetermeer, we wonen hier nog steeds met veel plezier. Er is een ruime keuze aan scholen, sport en cultuur (muziek). Wij recreëren graag buitenshuis en dat kan in en om Zoetermeer ook prima. We gaan graag wandelen, fietsen en ’s winters, als het meezit, schaatsen op natuurijs.

Zoetermeer is een fijne stad om te wonen, werken en leven. Dat wil ik graag zo houden. Of misschien kan het nog net iets mooier, socialer en groener. Daar wil ik mij actief voor inzetten!

Portefeuilles:

  • Circulaire economie (o.a. afvalbeleid)
  • Luchtkwaliteit
  • Klimaat & energie
  • Duurzaamheid
  • Omgevingswet

Voor contact met Walter kan je een mail sturen naar waltervansteenis@raadzoetermeer.nl.