Achtergrond

Ik ben in 1955 geboren in Rotterdam. Voor de tweede keer getrouwd en totaal zes kinderen en negen kleinkinderen. Heb op latere leeftijd HBO theologie gedaan en 33 jaar in het onderwijs gewerkt, naast alle andere banen.

Samen met mijn man woon ik sinds 2008 in Zoetermeer. Kwam hier werken als missionair opbouwwerker op Perron 28 in Oosterheem. De wijk was nog lang niet klaar, het winkelcentrum was een gat in de wijk (!). Kennis gemaakt met voedselgroep Oosterfaantje en die groep heeft nog steeds mijn hart. Dáár wordt delen in de praktijk gebracht. Sinds 2019 werk ik als geestelijk verzorger in De Morgenster en Buytenhaghe én ik geef vanaf februari 2022 vier keer in de week Nederlands Babbelen aan vluchtelingen.

Mijn ouders waren gelovige mensen en daarom leerde ik opkomen voor de zwakken en de kleinen, omdat wij het ook niet aan ons zelf te danken hebben dat wij het wel/of niet goed hebben. Delen is een sleutelwoord geworden én je steentje bijdragen waar je kan, met de talenten die je hebt gekregen

Waar sta je voor?

Ik geloof dat God de Schepper is van deze wereld en dat wij mensen de aarde te leen hebben. Dat we zuinig moeten omgaan met de schepping- in de breedste zin van het woord. Dat zijn soms lastige keuzes. Is een vaatwasser nu wel of niet milieuvriendelijk? Eet je wel of geen vlees? Koop je wel of geen nieuwe kleren? Hoe reis je?  Ik kies voor zo zuinig mogelijk leven, niet veel kopen, weinig of geen vlees eten, veel hergebruiken, niet vliegen en zoveel mogelijk met de fiets of OV doen.

Als Christen kies ik voor progressieve politiek. Door goeie politieke keuzes te maken, kunnen we ervoor zorgen dat de goederen op deze wereld gedeeld worden, dat armoede wordt aangepakt, dat vluchtelingen worden opgevangen, dat zorg voor gezinnen gedeeld wordt, dat jongeren niet buiten de boot vallen, dat groen groener wordt en dat tijd en geld eerlijk verdeeld worden, dat als je niet kunt lezen of schrijven- je toch wordt gewaardeerd, omdat je mens bent en ieder mens uniek is.

Voor mij is de partij waar ik me het meeste thuis voel GroenLinks. Meegekomen met de leden van EVP (van 1981-1991), toen GroenLinks werd opgericht. Binnen GroenLinks lid van De Linker Wang.

Wat wil je de komende vier jaar?

Ik wil dat GroenLinks met andere partijen zulke goeie politiek voert, dat mensen echt vooruitgaan. Dat er minder mensen afhankelijk zijn van voedselhulp, omdat ze het zelf weer kunnen. Ik hoop dat we samenwerken aan het bouwen van genoeg woningen voor alle woningzoekenden. Ik wil eraan werken dat we niet alleen bezig zijn met de korte termijn, maar juist ook met de lange termijn- dus verder kijken dan de komende vier jaar. Ik pleit voor nóg betere OV verbindingen met de ons omringde grote steden, bijvoorbeeld Rotterdam ( jaja). Ik pleit voor duidelijke taal in alles wat wij publiceren.