Zoetermeer staat voor grote uitdagingen. Een wooncrisis, een klimaatcrisis en een crisis van groeiende ongelijkheid. Corona heeft dit extra zichtbaar gemaakt, maar ook landelijk beleid en het economisch systeem werken ons tegen. Daarom zijn creatieve en doordachte oplossingen nodig, zodat we lokaal een groot verschil kunnen maken.

Wij gaan voor een duurzame en groene stad waar mensen naar elkaar omkijken. Waar iedereen helemaal zichzelf kan zijn en een fijne plek heeft om te wonen. Voor ons is dat geen sprookje, maar een realistisch ideaal: in Zoetermeer hebben we de afgelopen vier jaar gestreden tegen klimaatverandering, armoede en intolerantie. De komende jaren is dit harder nodig dan ooit.

Wat willen wij de komende vier jaar bereiken?

 • Er worden 10.000 nieuwe woningen in Zoetermeer gebouwd. Wij willen dat woningen eerlijker worden verdeeld: minimaal 35% sociaal en betaalbaar en 20% middensegment voor koop en huur.
   
 • We gaan energiearmoede tegen. Dit doen we door met woningcorporaties af te spreken dat hun woningen in 2030 allemaal minimaal energielabel A zijn. Daarnaast helpen we inwoners met energiebesparing.
   
 • Iedere inwoner moet binnen vijf minuten lopen in een groene omgeving zijn en binnen vijf minuten fietsen bij een volwaardig park om te kunnen ontspannen en te bewegen. Wijken met weinig groen pakken we als eerste aan.
   
 • We pakken kinderarmoede aan door de bijzondere bijstand te verruimen. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van de mogelijkheden tot maatwerk.
   
 • Iedereen moet een fatsoenlijk loon verdienen. Als gemeente geven we het goede voorbeeld door iedere werknemer minimaal 14 euro per uur te betalen.
   
 • We tolereren geen discriminatie en racisme. De gemeente maakt actief beleid van een inclusieve samenleving, zodat iedereen zich thuis kan voelen in Zoetermeer. We zetten vol in op de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.