Al een tijd geleden is er afgesproken dat het hoog tijd is voor een nieuw Zoetermeers afvalbeleid. Enerzijds om te zorgen dat we meer van ons afval gaan hergebruiken, maar ook om de afvalstoffenheffing betaalbaar te houden voor onze inwoners. De fractie was daarom erg blij dat tijdens de commissievergadering van 5 oktober eindelijk gesproken kon worden over de belangrijke hervorming van ons afvalbeleid.

Heel veel restafval

Als Zoetermeer produceren we al jaren veel te veel restafval, meer dan in andere vergelijkbare steden. Dat is zonde, want veel van ons restafval bevat prima grondstoffen voor nieuwe producten. Daarnaast is de ambitie om in 2050 al ons afval te hergebruiken. Om dit te realiseren heeft het Rijk besloten om het verbranden van restafval de komende jaren flink te gaan belasten. Als het beleid niet zou wijzigen betekent dit een forse lastenverhoging voor onze inwoners.

Het nieuwe afvalbeleid is er daarom op gericht om het inwoners makkelijker te maken om hun afval te scheiden, te kiezen voor een systeem waarbij je eerlijk betaald voor de hoeveelheid afval die je weggooit en tot slot door een stevige campagne te voeren om inwoners van informatie te voorzien. GroenLinks ziet deze drieslag positief tegemoet om daadwerkelijk te zorgen dat we duurzamer met ons afval omgaan.

Zorgen en nascheiding

Uiteraard hoort GroenLinks ook de zorgen van sommige inwoners en enkele andere partijen in de gemeenteraad. Uiteraard zien ook wij dat het niet voor iedereen makkelijk is om afval te scheiden. Sommige mensen zijn slecht ter been, hebben veel medisch afval of wonen in een kleine woning en hebben geen ruimte voor een extra bak. GroenLinks heeft daarom gevraagd in die situaties maatwerk toe te passen.

Een ander punt wat regelmatig naar voren komt is het inzetten op nascheiding. Als GroenLinks zien we hier risico’s in. Uit berekeningen blijkt dit flink duurder is voor onze inwoners. Ook draagt het niet bij aan de bewustwording om op een duurzame manier met ons afval om te gaan. Op dit moment zien wij daarom weinig perspectief bij inzet op nascheiding.

Het wijzigen van het afvalbeleid zal alle Zoetermeerders raken. Daarom is tijdens de commissievergadering van 26 oktober verder gesproken, alvorens de raad op 30 november een besluit zal nemen over het voorstel. Mocht u zelf vragen of zorgen hebben over het nieuwe beleid dan horen wij dat graag en kunt u mailen naar onze woordvoerder Walter van Steenis (waltervansteenis@raadzoetermeer.nl).

Zie ook eerdere berichtgevingen met onze wethouder Jakobien Groeneveld:

https://www.zoetermeeractief.nl/nieuwshome/actueel/398-juli-2020/18941-…

https://www.streekbladzoetermeer.nl/nieuws/algemeen/996379/-als-we-niks…-

https://www.ad.nl/zoetermeer/zoetermeerder-moet-toch-echt-beter-zijn-af…