Organisaties die zich inzetten voor minima, zoals de Voedselbank, Kledingbank Meve en Oosterfaantje, doen cruciaal werk voor kwetsbare inwoners van onze stad. Ondanks dat GroenLinks van mening is dat zulke organisaties overbodig zouden moeten zijn in Nederland, is de realiteit zo dat ze op vrijwillige basis duizenden kwetsbare Zoetermeerders op verschillende manieren ondersteunen. GroenLinks Zoetermeer maakt zich zorgen over het feit dat verschillende van deze organisaties hebben aangegeven in de problemen te zitten.

Commissielid Pauline Mulholland stelde daarom mondelinge vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Ze vroeg welke mogelijkheden het college ziet om deze organisaties te helpen.

Gelukkig heeft de wethouder toegezegd op korte termijn met een memo te komen over oplossingen. We informeren jullie over de voortgang.