Soms moet je besluiten nemen waar je buikpijn van krijgt. Tijdens de raadsvergadering van 12 oktober lag er zo’n besluit voor. Grote kans dat u er al iets van heeft meegekregen. Zonder hulp van de gemeente zouden 1500 leerlingen op straat komen te staan. Helaas hebben wij geen invloed op het opheffen van de locatie MAVO Zoetermeer aan de Paltelaan. Met een unaniem aangenomen motie heeft GroenLinks wel de wethouder op pad gestuurd zich maximaal in te spannen voor alle leerlingen.

Al enige tijd was er financiële onzekerheid bij scholenkoepel SSVOZ (Picasso Lyceum, MAVO Zoetermeer en het Beroepscollege). Door verkeerde bestuurlijke keuzes is er eerder al een reddingsboei uitgegooid door de gemeente. Helaas is gebleken dat dit niet voldoende was, waardoor een faillissement dreigde. Het schoolbestuur heeft vervolgens naar een oplossing gezocht en is uitgekomen bij het Lucas Onderwijs. Een stichting die een goede beoordeling heeft van de inspectie.

Echter, zij wilden alleen instappen als zij niet voor alle kosten opdraaien. Aangezien de gemeente verantwoordelijk is voor het aanbieden van openbaar onderwijs, werd de gemeente betrokken. Na onderhandelingen draagt de gemeente zo’n 7,5 miljoen euro bij aan het eerder realiseren van een nieuw gebouw en de fusiekosten die gemaakt moeten worden. Daarnaast ziet het Lucas geen toekomst voor de MAVO Zoetermeer vanwege het niet rendabel zijn van een school met minder dan 550 leerlingen.

U zult de buikpijn begrijpen die wij als fractie hadden. Het beschikbaar moeten stellen van financiële middelen om te voorkomen dat leerlingen op straat komen te staan. Tegelijkertijd hebben wij wettelijk niets te zeggen over wat dit oplevert voor de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. Anders had GroenLinks uiteraard harde voorwaarden gesteld zoals kleinschalig onderwijs met veel persoonlijke aandacht en het belang van een langdurige goede band tussen leerling en leerkracht.

Door een unaniem aangenomen motie van GroenLinks heeft de wethouder een drietal opdrachten meegekregen om een maximale inspanning te doen voor de leerlingen. Ten eerste om zich hard te maken dat leerlingen, leerkrachten en ouders betrokken worden bij de toekomst van het MAVO onderwijs, ten tweede om namens de gemeente aan te geven dat leerlingen en leerkrachten bij elkaar blijven en volgens hun eigen onderwijsconcept verder kunnen en tot slot om een vinger aan de pols te houden waar het gaat om de kwaliteit van het onderwijs.