Betaalbare en toegankelijke zorg

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bloggen de kandidaten van GroenLinks Zoetermeer over zaken die zij belangrijk vinden in de stad. Deze keer is dat Armin Bauer (plek 3) over het belang van betaalbare en toegankelijke zorg in Zoetermeer.

Mijn vrouw en ik hebben gelukkig tot nu toe geen beroep op de WMO of de jeugdzorg hoeven te doen. De gemeente is sinds 2015 voor deze twee vormen van zorg verantwoordelijk. Nu we beiden richting de AOW-leeftijd gaan, zal dit op enig moment kunnen veranderen. Immers, ook wij willen zo lang mogelijk in ons huis blijven wonen. En dan zou het mooi zijn, als we precies die hulp krijgen, die we nodig hebben. Niet te veel en niet te weinig, maar precies op maat.

Als je je oor goed te luisteren legt in de Zoetermeerse samenleving dan weet je, dat bij de WMO nog niet alles soepel verloopt. Mensen krijgen niet altijd die hulp of voorzieningen, die ze nodig hebben. Steeds meer zorgaanbieders werken met ingehuurde ZZP’ers in plaats van eigen medewerkers in vaste dienst.
Bij de jeugdzorg zijn er weer wachtlijsten, die onaanvaardbaar zijn. En als iemand 18 jaar wordt, valt hij of zij niet meer onder de jeugdzorg en wordt aan zijn of haar lot overgelaten. Ook financieel heeft de gemeente de jeugdzorg nog niet onder controle.

Dat moet en kan anders. De regelgeving bij de WMO kan eenvoudiger. We laten niemand aan zijn lot over en leveren maatwerk. De hulpverleners moeten een fatsoenlijk loon verdienen en zeker van hun baan zijn. Dan zijn ze ook in staat om de noodzakelijke kwaliteit te leveren.
Het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg moet met hoge prioriteit ter hand worden genomen. Ook willen we de jeugdzorg, waar nodig, kunnen verlengen van 18 naar 23 jaar.

Als we het over betaalbare en toegankelijke zorg hebben, hebben we het uiteraard ook over de huisartsen, specialisten, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Over deze vormen van zorg heeft de gemeente weinig tot niets te vertellen. De landelijke politiek bepaalt hier wat er gebeurd. Als gemeente kun je wel lobbyen voor goede zorg. Zo moeten we er alles aan doen dat er een goed functionerend ziekenhuis in Zoetermeer is en blijft. En dat er voldoende plaatsen in verpleeghuizen in Zoetermeer zijn voor mensen uit Zoetermeer.

Er blijft dus nog veel te doen voor betaalbare en toegankelijke zorg in Zoetermeer. En daar zal ik me voor blijven inzetten.