Mede dankzij de (financiele) steun van o.a. de Vogel- en Natuur Vereniging Zoetermeer (VNVZ), de provincie Zuid-Holland en de gemeente, en verder de steun van PvdA, LHN en GroenLinks zal binnenkort de nieuwe biodiversiteitstoren kunnen worden geplaatst in de Plas van Poot. 

De foto geeft je een eerste indruk hoe deze biodiversiteitstoren eruit gaat zien. Waarvoor een dergelijke toren bedoeld is, kan je hier lezen. Het gaat hier in Zoetermeer om een pilot die ook wetenschappelijk zal worden gevolgd. 

Praktisch zul je maandag 28 november a.s. het vervoer van de nieuwe biodiversiteitstoren over de weg kunnen volgen vanaf de bouwplaats nabij Buytenpark bij het bedrijf "Glijnis" naar zijn bestemming in de Plas van Poot. Het vertrek vanaf "Glijnis" staat gepland ca. 10.30 uur. Er zal een dieplader voor nodig zijn om de toren (3x3x5 meter) op zijn plaats te krijgen. Wie schiet er straks een mooi plaatje van als deze toren door Zoetermeer gaat?

Iedereen kan tevreden zijn over deze investering in natuur(ontwikkeling): “natuur is niet links of rechts, natuur is van ons allemaal” .