In het Van Tuyllpark stond een boom. Een boom met vleermuizen. De boom is gekapt, de vleermuizen verdwenen. Dit is de korte samenvatting, er is wel iets meer over te vertellen.

Het was namelijk een boom met zeldzame rosse vleermuizen. Voor zover bekend was dat de enige kolonie in Zoetermeer en die kolonie is nu verdwenen. Dat is verdrietig, erg verdrietig en extra pijnlijk omdat het voorkomen had kunnen worden. Deze boom had namelijk niet gekapt mogen worden! Door een fout is de boom gekapt in plaats van stevig gesnoeid, ook wel kantebelleren genaamd. Een menselijke fout kan helaas altijd gebeuren. Als deze fout niet was gemaakt, waren de vleermuizen dan niet verdwenen? 

Of we deze kolonie vleermuizen hadden kunnen behouden als de boom niet gekapt was is niet zeker, waarschijnlijk hadden de vleermuizen deze boom toch verlaten. Om die redenen waren er namelijk mitigerende maatregelen genomen, een moeilijk woord voor maatregelen om te voorkomen dat deze kolonie rosse vleermuizen zou verdwijnen na het stevig snoeien van deze boom. Helaas was dat ook geen oplossing, want de vleermuiskast die was opgehangen was te klein voor de rosse vleermuis. Daarnaast hing de kast te laag, niet op de juiste windrichting en er waren ook te weinig kasten. Als je het aan een vleermuisspecialist vraagt, was het in dat geval beter geweest om de dode tak met de holen van de vleermuizen zorgvuldig aan een tak van een boom ernaast te bevestigen, waardoor de kans op het behouden van deze zeldzame kolonie rosse vleermuizen zo groot mogelijk was geweest.

Op deze manier is een menselijke fout en verkeerde mitigerende maatregelen de reden geweest dat we de kolonie vleermuizen kwijt zijn geraakt, daar kunnen we niets mee aan veranderen. We wilden daar als GroenLinks samen met PvdA wel mondelinge vragen over stellen aan de wethouder. Om te achterhalen hoe dit nu precies heeft kunnen gebeuren en om te voorkomen dat het in de toekomst nogmaals gebeurt. Belangrijk, want onderhoud aan bomen is nodig. Bomen hebben niet het eeuwige leven en we willen wel dat de inwoners veilig door het groen kunnen wandelen. We kunnen niet voorkomen dat bomen gesnoeid of zelfs gekapt worden, we zullen wel altijd benadrukken dat er dan ook veel bomen gepland moeten worden.

In een mooie samenwerking tussen PvdA en GroenLinks hebben we een set vragen voorbereid en mondeling aan de wethouder gesteld. Daar had de wethouder kennelijk weinig zin in, want na afloop van de beantwoording van de vragen concludeerde zij dat ze spijt had dat ze gelijk het werk had stilgelegd, wat in haar ogen onnodig was en dat ze het de volgende keer weer precies op dezelfde manier zou doen. Dat was natuurlijk tegen het zere been, een kolonie rosse vleermuizen is verdwenen en dat had niet mogen gebeuren. Dan kan je niet stellen dat je het de volgende keer weer precies op dezelfde manier zal doen. Daarom hebben PvdA en GroenLinks samen als reactie schriftelijke vragen gesteld. Dat heeft effect gehad, de wethouder is, met excuses, op haar beantwoording teruggekomen. De wethouder heeft de raad verkeerd geïnformeerd, een doodzonde in politieke zin. Daarbij gaf ze aan dat ze haar best gaat doen om dit soort misstanden in de toekomst te voorkomen. Daarbij was het bemoedigend dat de wethouder aangaf beter te luisteren naar de specialisten en ook de vrijwilligers van de verschillende verenigingen die hier verstand van hebben erbij te betrekken, zoals in dit geval de stichting Vleermuisplatform Zoetermeer.