Raadswerk begint al voordat je in de raad komt. Als eerste natuurlijk het campagnevoeren: huis aan huizen en bij verschillende verkiezingsbijeenkomsten aanwezig zijn. Na de avond van de verkiezingsuitslag begint het inwerkprogramma. Je begint met een aantal praktische zaken, zoals een foto maken voor je toegangspasje en een berg papierwerk invullen. De officiële installatie was twee weken na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag. Tijdens deze bijeenkomst leg je de eed of de belofte af. Daarna begint de inhoudelijke kant van het inwerkprogramma.

Inwerkprogramma

Tijdens het inwerkprogramma leer je o.a. welke taken de gemeente Zoetermeer heeft, welke samenwerkingsverbanden met andere gemeenten er zijn en hoe een raadslid beleid kan bijsturen en controleren. Die bijeenkomsten kunnen zowel gegeven worden door externe sprekers voor een frisse blik op de Zoetermeerse gewoonten als ambtenaren voor inhoudelijke diepgang over wat de gemeente Zoetermeer allemaal doet.

Meer dan vergaderen

En als laatste: raadslid ben je niet alleen op maandag tijdens de raadsvergaderingen. Uiteraard is het belangrijk om met de inwoners van Zoetermeer in gesprek te blijven en bij verschillende organisaties langs te gaan. Daarnaast zijn er diverse commissies: de rekenkamer, de samenwerkingsverbanden en de accountant om te controleren. Ik maak deel van een groep raadsleden - het presidium - die de agenda van de vergaderingen op maandagavond vaststelt en de commissievergaderingen op maandagavond voorzit. Leuk en spannend!