Eind november heeft de fractie een heel moeilijk besluit genomen. Na een stevige discussie heeft GroenLinks Zoetermeer voor het raadsvoorstel gestemd om het bestemmingsplan aan de Martin Luther Kinglaan (MLK) te wijzigen van sport naar wonen.

Waar gaat het over? Het gebied aan de Martin Luther Kinglaan (Oosterheem) ligt tegen de hogesnelheidslijn (HSL) aan. Dit gebied is een van de zogenaamde 'solitaire' plekken waarvan de gemeenteraad in 2018 heeft besloten dat er woningen gebouwd mogen worden. De fractie van GroenLinks heeft toen voor een amendement gestemd om het stuk grond te schrappen van de lijst van losstaande locaties waar gebouwd kan worden. Maar dit amendement heeft het toen niet gehaald. GroenLinks heeft uiteindelijk ook tegen het voorstel van de solitaire locaties gestemd.

Samenspraak blijkt teleurstellend

Nu stond de fractie voor een nieuwe beslissing: gaan voor broodnodige woningbouw (in het middeldure huur- en koopsegment) of besluiten dat de geluidshinder van de HSL zwaarder weegt. Veel omwonenden hebben aangegeven onvoldoende betrokken te zijn geweest bij de plannen. Met de 43 zienswijzen die zijn ingediend, is vrijwel niets gedaan. Over de samenspraak kunnen we dan ook niet tevreden zijn. Als klap op de vuurpijl bleek dat de projectontwikkelaar de woningen sinds juni jl. in de verkoop heeft gedaan. Dit vind de fractie niet kunnen, aangezien het bestemmingsplan nog niet eens was aangenomen. Hierover heeft GroenLinks de motie ''Geen verkoop zonder bestemmingsplan'' ingediend. Inmiddels is dit voorstel aangenomen!

Toch woningbouw

Uiteindelijk heeft het argument voor woningbouw het gewonnen en kunnen de gemeente en projectontwikkelaars door met het woningbouwproject. Volgens de gemeente blijft de hinder voor omwonenden binnen de normen. GroenLinks hoopt dat dat ook werkelijk zo zal zijn en dat de toekomstige (en huidige) bewoners met plezier op de locatie zullen wonen.