Maandagavond (15-11) spreekt een commissie van de gemeenteraad over dit voorstel. Het college stelt voor om komend jaar extra subsidie te verstrekken aan Museum de Voorde en het Nationaal Videogame Museum. ‘GroenLinks vindt een breed en divers cultuuraanbod in Zoetermeer belangrijk en dat mag best wat geld kosten’, stelt ons raadslid Claire Hostmann. Wat de fractie betreft krijgen de musea dan ook de benodigde financiële steun.

Impact van corona

Nog geen jaar na de opening van Museum de Voorde kreeg het te maken met de coronamaatregelen. Dat de bezoekersaantallen lager zijn dan gehoopt, is logisch. ‘Wij vinden dat het museum langer de tijd verdient om zich te bewijzen. Bovendien denken wij dat de subsidie die het museum ontvangt al sinds het begin onvoldoende is om de ambitie van 25.000 bezoekers per jaar waar te kunnen maken.’

Volwaardige musea

Museum de Voorde weet scholen goed te bereiken en heeft een belangrijke educatieve rol. Met voldoende middelen krijgt het museum een echte kans uit te groeien tot een publiekstrekker. Het Nationaal Videogame Museum is prachtig en bedient een ander soort publiek. Het museum ontwikkelt zich voortvarend tot een volwaardig museum, waar cultuur, historie en plezier samenkomen.