Vanuit verschillende kanten heeft GroenLinks signalen ontvangen dat de storting van de bijstandsuitkering op de laatste werkdag van de maand stress en zorgen oplevert bij uitkeringsgerechtigden. Dit omdat vaste lasten vaak moeten worden betaald voordat de bijstandsuitkering ontvangen is.

Het moeten aanvragen van een bijstandsuitkering is voor veel mensen al stressvol. Veranderingen in hun financiële huishouding kan net de trigger zijn waardoor mensen totaal vastlopen. Dit kan leiden kan leiden tot schuldenopbouw, zoals we hebben gehoord van verschillende organisaties uit het maatschappelijke middenveld.

GroenLinks vindt dat bij mensen, zeker diegenen die uit nood bijstand aanvragen, triggers voor financiële stress voorkomen moeten worden. Deze mensen moeten in hun kracht worden gezet om zo weer gelukkig en zonder zorgen mee te draaien in de samenleving. Raadslid Pauline Mulholland heeft namens de fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Zie ook het nieuwsbericht in het AD

------------

1. Is het college op de hoogte dat de storting van de bijstandsuitkering op de laatste werkdag van de maand tot stress kan leiden bij de ontvangers, omdat het niet aansluit bij de betaaldata van o.a. hun vaste lasten?  Zo ja, wat vind het college ervan dat de late uitbetaling van de bijstandsuitkering een stressverhogende trigger kan is die kan leiden tot schuldenopbouw bij uitkeringsgerechtigden?

2. Waarom wordt de bijstandsuitkering op de laatste werkdag van de maand gestort? In andere gemeenten is de uitbetalingsdatum meestal op de dag dat voorheen het salaris of de uitkering ontvangen werd en voordat de meeste vaste lasten betaald moeten worden.

3. Is het college bereid de bijstandsuitkering eerder in de maand (bijvoorbeeld rond de 24e van de maand) te storten, zodat de uitkering binnenkomt voordat de meeste vaste lasten betaald dienen te worden?

4. Zo nee, welke oplossingen ziet het college om te zorgen dat mensen die hun vaste lasten niet tijdig kunnen betalen door de late uitbetaling geen geldstress ervaren en dat zij kunnen meedoen met meerwaarde?