GroenLinks wil net als iedereen een veilig Zoetermeer. Juist daarom vinden wij alleen streng optreden volstrekt onvoldoende. Dat is afwachten tot het kwaad al is geschiedt. Bovendien blijkt uit onderzoek dat hogere straffen niet werken. De pakkans is te laag. Dat hoorden we ook tijdens de opening van het politieke jaar.

Onze jeugd heeft de toekomst. En de manier waarop wij, in deze gemeenteraad, over jongeren praten heeft invloed op hoe die toekomst eruit ziet. Door jongeren weg te zetten als probleemgevallen zodra zij overlast veroorzaken, maken we het probleem alleen maar groter. Door jongeren, die crimineel gedrag vertonen, steeds zwaarder te straffen, maken we het probleem alleen maar groter. Jongeren hebben niet alleen grenzen nodig. Zij hebben ook kansen en begeleiding nodig. Laten we kijken naar de kwaliteiten van jongeren en er voor zorgen dat deze tot bloei kunnen komen.

Wat moeten we dan wel doen om Zoetermeer veiliger te maken?

Als het gaat om overlast pleit GroenLinks voor het voorkomen van verveling. Jongeren veroorzaken niet zomaar overlast. Keer op keer horen we dat er in Zoetermeer niet genoeg te doen is voor jongeren. Hier moet wat aan gebeuren, door de inzet van jongerenwerkers, door activiteiten te organiseren voor jongeren en door te zorgen voor ontmoetingsplekken die aansluiten bij wat de jongeren willen. Daarnaast moeten we in een vroeg stadium in gesprek met jongeren als buurtbewoners overlast ervaren. Graag vragen we het college om gesprekken te organiseren tussen jongeren en de buurtbewoners, waar de situatie nog niet uit de hand is gelopen. En we willen dat de gemeente in gesprek gaat met de jongeren om te bespreken wat hun wensen zijn.

Een klein deel van onze jongeren vertoont helaas crimineel gedrag. Als jongeren de wet overtreden, moeten we niet alleen grenzen stellen. Jongeren hebben ook begeleiding nodig om zich voortaan beter te gedragen. Zet in op gedragsverandering. Leer ze om te gaan met tegenslag en om hun agressie te beheersen. Zo kunnen we incidenten in de toekomst voorkomen. We zijn benieuwd naar de acties van het college om jongeren die over de scheef gaan, te helpen om hun gedrag te veranderen.

Het beste is natuurlijk om in te zetten op preventie. Want niemand wordt geboren als crimineel. Het onderliggende probleem van veel vormen van criminaliteit is de sociale ongelijkheid in Nederland. Te veel jongeren ervaren dat er helaas geen sprake is van gelijke kansen. Te veel mensen in Zoetermeer leven in een uitzichtloze situatie. Als mensen geen perspectief hebben, is de kans groter dat zij criminaliteit als de enige uitweg zien. Bovendien zorgt langdurige stress ervoor dat het moeilijk is om kalm te reageren. GroenLinks is blij dat het college plannen maakt om stress door schulden en armoede te voorkomen. Maar er is meer nodig. GroenLinks wil dat de gemeente zich inzet voor voldoende banen, ook voor Mbo’ers. We willen ook voldoende betaalbare woningen, zodat mensen geld overhouden om te eten als hun huur is betaald. En we pleiten voor een menselijke benadering van mensen die bij de gemeente of haar partners aankloppen voor hulp, zodat de drempel om hulp te vragen lager wordt.

Kortom, voorkom verveling, ondersteun bij gedragsverandering en zet in op preventie. Dan krijgt de jeugd de toekomst die zij verdient.