De gemeente Zoetermeer heeft de ambitie om de beste fietsstad van Nederland te worden. In de ‘’Top 100 Fietsstad 2020’’ van de Fietsersbond staat Zoetermeer nu op plaats 15. GroenLinks is blij met deze positie maar streeft natuurlijk naar plaats 1. GroenLinks wil daarom dat het college nog meer aandacht geeft aan fietsers.

Fietsen is gezond en milieuvriendelijk. De fractie van GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen gestimuleerd wordt om te gaan fietsen. GroenLinks heeft daarom samen met de partijen PvdA, D66, CDA en Fractie van den Berg het college verzocht om onderzoek te doen naar betere fietsvoorzieningen in de stad. Als meer mensen gaan fietsen krijgt Zoetermeer gezondere inwoners en schonere lucht.

Zo wil de fractie dat er onderzoek wordt gedaan naar een betere afstemming van de verkeerslichten voor fietsers op doorgaande fietsroutes. Ook moet er onderzoek gedaan worden naar een optimale inrichting van voldoende overdekte fietsenstallingen. Eén keer per jaar moet de kwaliteit van de fietspaden worden gecontroleerd en waar nodig aangepakt worden. Deze verbeteringen zorgen ervoor dat nog meer mensen gestimuleerd raken om te fietsen.