GroenLinks blij met nieuw bomenbeleid, maar ziet kans voor meer vergroening

GroenLinks houdt van bomen. Bomenkap moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Met het nieuwe bomenbeleid worden goede stappen gezet. Het brengt meer duidelijkheid en de communicatie naar inwoners verbetert aanzienlijk. Uitgangspunt is dat een boom herplant wordt na kap, bij voorkeur op dezelfde plek. Bomen worden niet meer gekapt bij klachten omtrent uitzichtbelemmering en er komen objectieve normen voor schaduwoverlast. Ook heeft de fractie nog enkele voorstellen gedaan om het bomenbeleid verder te vergroenen.

In het nieuwe plan wordt bij besluiten over het kappen van bomen te weinig onderscheid gemaakt tussen bomen in parken en woonwijken. Stadsparken zijn van grote waarde voor de leefbaarheid van Zoetermeer. GroenLinks vindt de bescherming van natuur in parken dan ook van extra belang. Daarom heeft de fractie het college opgeroepen om in het afwegingskader duidelijk verschil te maken tussen bomen in stadsparken en woonwijken.

Adoptiegroen en bescherming van jonge bomen 

GroenLinks ziet kans om de stad op andere plekken verder te vergroenen. De fractie vroeg het college om inwoners toe te staan tegels in de openbare ruimte in te ruilen voor groen. Bewoners worden na verwijdering zelf verantwoordelijk voor het beheer van deze stukjes groen. Verder wil GroenLinks aandacht voor jonge bomen als de monumentale bomen van de toekomst. “Momenteel worden monumentale bomen wel beschermd, maar wat GroenLinks betreft krijgen bijzondere jonge bomen diezelfde bescherming’’, vertelt raadslid Claire Hostmann. Onze motie om inwoners ruimte te geven om betegelde stukjes Zoetermeer te vergroenen is gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad. Helaas kreeg het voorstel om bijzondere jonge bomen meer bescherming te bieden onvoldoende steun van de andere fracties.

Borging van kwaliteit externe organisaties

De externe bomencommissie wordt ingeschakeld bij complexe keuzes over kap. Eerder is op verzoek van GroenLinks toegezegd dat in deze commissie ecologische kennis aanwezig zal zijn. Een externe marktpartij beoordeelt de bomen op ziekte of gevaar. GroenLinks wilde van het college weten hoe de kwaliteit van adviezen en beoordelingen door deze partijen wordt geborgd. Wethouder Groeneveld gaf aan veel waarde te hechten aan de onafhankelijk van de externe partijen. Daarnaast stelde ze veel vertrouwen te hebben in de expertise van de organisaties. GroenLinks begrijpt de wethouder, maar blijft dit onderwerp met veel aandacht volgen.