Goede afspraken

De grote druk op de noodopvang heeft negatieve effecten op het welzijn van vluchtelingen. Zij verdienen daarom onze steun. GroenLinks is blij met de gesloten overeenkomst. Er zijn met het COA goede afspraken gemaakt, waarbij de leefbaarheid voor vluchtelingen en omwonenden duidelijk centraal staat. Dit resulteert in heldere afspraken op alle terreinen: veiligheid, dagbesteding, betrokkenheid van vrijwilligers en ook aandacht voor de LHBTIQ+ gemeenschap.

Duidelijke communicatie

Ook zijn wij tevreden met hoe de communicatie tot nu toe gegaan is, met onder andere de organisatie van twee bewonersbijeenkomsten. De communicatie wordt straks voor een deel door het COA overgenomen. GroenLinks hoopt dat de gemeente regie houdt en zorgt dat alle omwonenden en de stad goed geïnformeerd blijven. 

Gezien de huidige stand van zaken denken wij dat de kans groot is dat het Rijk over een jaar zal vragen om de noodopvang langer open te houden. Wij vinden het belangrijk dat de stad weet waar het aan toe is. De fractie roept de burgemeester daarin op om tijdig het gesprek aan te gaan met het COA, de stad en de raad.

GroenLinks gaat er vanuit dat we met elkaar de schouders eronder gaan zetten om mensen die huis en haard hebben achtergelaten een warme plek te bieden in onze stad.