Graspieper in de Meerpolder
De Graspieper is als broedvogel verdwenen

GroenLinks gaat voor een groene, sociale en open stad

Voor de laatste keer deze raadsperiode werd de begroting voor de daaropvolgende jaren besproken. Scheidend fractievoorzitter Marcel van der Tol sneed in zijn bijdrage een aantal groene en sociale onderwerpen aan, zoals de trage afname van de CO2 uitstoot in de stad, de uitvoering van de participatiewet, de woningbouwagenda, de sloop van Palenstein, de aanpak van Blauwalgen in de Zoetermeeerse Plas en het behoud van natuur en biodiversiteit.

Fractievoorzitter Marcel van der Tol constateerde dat deze raadsperiode sinds 2014 CO2 uitstoot met maar 1% is afgenomen (van 10% reducite naar 11%) . Deze verandering noemt hij evolutionair. Zeer langzaam en in zeer kleine stapjes worden de doelen bereikt. Deze veranderingen moeten echt sneller gaan.

GroenLinks vindt dat er jaarlijks erg veel geld (1,6 miljoen euro) gaat naar fraudebestrijding in de bijstand, terwijl de samenleving er financieel gezien niets mee opschiet. De vraag is of de fraudebestrijding niet effectiever kan, zodat er meer geld beschikbaar komt om mensen die noodgedwongen van een bijstandsuitkering leven meer perspectief te bieden.

De woningbouwagenda kwam ook even langs. Terwijl er 10.000 woningen in Zoetermeer bijgebouwd gaan worden, heeft de raad voor de zomer besloten dat het aandeel sociale huurwoningen in Zoetermeer moet dalen. GroenLinks heeft toen tegen dat besluit gestemd. Uiteindelijk zullen er netto maar 200 sociale huurwoningen bijkomen. Omdat er wel duizenden nieuwe sociale huurwoningen bijgebouwd zullen worden, zullen er dus ook duizenden woningen afgestoten moeten worden. Marcel stelde de indringende vraag welke wijk het college  na Palenstein nog meer wil gaan slopen.

Ook vraagt GroenLinks aandacht voor de mensen die door de sloop van Palenstein moeten verhuizen. Hoewel de verhuizing van de mensen die daar wonen op papier goed is geregeld, heeft de fractie signalen gekregen dat er mensen in Palenstein aan het afhaken zijn. Daarom wil GroenLinks dat de gang van zaken, door de gemeente onderzocht wordt.

Blauwalgenbloeien verhinderen al jaren dat er in de zomermaanden gezwommen kan worden in de Zoetermeerse Plas. De fractie van GroenLinks vindt dat de oorzaak van deze problematiek aangepast moet worden. Bestrijden heeft geen zin. De toevoer van voedingsstoffen naar de Zoetermeerse Plas moet afnemen.

Marcel stelde vast, dat ooit doodgewone diersoorten, die altijd in de buurt van mensen geleefd hebben, uit onze gemeente aan het verdwijnen zijn. Marcel van der Tol: “Als deze gewone diersoorten het niet meer bij ons kunnen volhouden, wat doen wij onszelf en onze kinderen en kleinkinderen dan aan?” 

De conclusie is dat de groene verandering die GroenLinks in Zoetermeer nastreeft te langzaam gaat. Onze stad moet groener en duurzamer worden, onze stad moet welvaart en welzijn eerlijker delen en onze stad moet een open stad zijn, waar iedereen kan zijn wie hij wil zijn en zijn dromen kan waarmaken. 

Zoals altijd heeft GroenLinks een aantal moties ingediend om de stad groener, duurzamer, socialer, eerlijker en empathischer te maken.

Ook heeft GroenLinks 22 moties mede ingediend, die passen binnen onze ambities. De volledige spreektekst van de fractievoorzitter vind je onder deze link.