Vanavond is door de gemeenteraad teruggekeken op het formatieproces van de afgelopen weken. Het was een formatie waarbij niet de problemen van de stad centraal stonden, maar partijbelang. GroenLinks is als derde partij nooit als serieuze partner gezien. Er is helaas geen ruimte geweest om inhoudelijk met elkaar te spreken over de uitdagingen waarvoor Zoetermeer staat.

Zorgen om de kwetsbare inwoner

‘De stad krijgt een coalitie die geen recht doet aan de verkiezingsuitslag. Die geen bruggen bouwt, maar de verhoudingen tussen de oppositie en coalitie al op scherp stelt voor zij begonnen is. Ik maak me zorgen om een conservatief college, waarbij kwetsbare inwoners de rekening gepresenteerd krijgen', aldus fractievoorzitter Jordy Boerboom

Oppositie

Vanuit de oppositie zal GroenLinks zich, samen met andere sociaal progressieve partijen, inzetten voor de stad. Voor betaalbare en sociale (huur)woningen, voldoende groen en onze natuur. Ook moet de Jeugdzorg toegankelijk blijven voor ieder kind en gezin die dat nodig heeft. Daarnaast blijft GroenLinks strijden tegen klimaatverandering en voor verduurzaming van de stad. 

‘We hebben veel vertrouwen in onze inwoners en organisaties om conservatief beleid te compenseren. Samen met hen zal GroenLinks optrekken en zorgen dat het college niet om groen en sociaal beleid heen kan'