Fractievoorzitter Jordy Boerboom: "Terwijl de natuur onder druk staat kiest het college en een meerderheid van de gemeenteraad voor een onderzoek naar de uitbreiding van SnowWorld in het Buytenpark. Wanneer houden de uitbreidingsplannen van SnowWorld op? Gisteren is er voor de derde keer ruimte gegeven aan SnowWorld, ten koste van het Buytenpark. Recent is er zelfs een Siberische lijster gespot in het natuurgebied. En dat terwijl de vogel al zo'n 167 jaar niet meer is gezien in Nederland. Dat laat zien hoe bijzonder het Buytenpark is."

Daarom dienden wij samen met de PvdA, D66, CU-SGP en de SP een motie in om vast te houden aan de huidige visie (waaronder bescherming van de natuur) voor het Buytenpark. Deze visie is mede tot stand gekomen naar aanleiding van een burgerinitiatief. Desondanks kregen wij voor deze motie te weinig steun. Om de biodiversiteit te beschermen hebben wij, samen met de PvdA, D66 en de SP, een motie ingediend om geen verslechtering van de biodiversiteit in het gebied toe te staan. Ook voor deze motie kregen wij geen meerderheid.

We hebben een klimaatcrisis, een natuurcrisis en bovenal kunnen duizenden mensen geen (betaalbare) woning vinden. Toch is er nu voor gekozen om het project SnowWorld prioriteit te geven. Wij vinden dat ambtenaren hun tijd beter kunnen besteden aan woningbouwprojecten die de stad daadwerkelijk verder helpen. Daarom spraken wij onze steun uit voor het plan van de PvdA om geen ambtenaren in te zetten voor de (ver)bouwplannen van SnowWorld. Ook dit voorstel is afgeschoten.

Helaas heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het collegevoorstel.