Ten opzichte van andere jaren was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces relatief rustig. Echter één onderwerp trok veel aandacht: veiligheid in de stad en het lachgasverbod. GroenLinks is enthousiast over de actualisatie van het veiligheidsbeleid waarin preventie eindelijk een centrale rol speelt. Minder enthousiast is GroenLinks over een algeheel lachgasverbod en daarom heeft de fractie tegen dit voorstel gestemd.

Daarmee bagatelliseert GroenLinks niet de negatieve impact dat lachgas heeft op de gezondheid. De berichten over jongeren die 250 ballonnen per dag gebruiken zijn schrijnend. Echter, een verbod op de verkoop en het gebruik van lachgas op straat zorgt er niet voor dat het probleem minder wordt. Inmiddels rijden lachgaskoeriers rond en organiseren we een nieuwe strijd met de criminele wereld.

Fractievoorzitter Jordy Boerboom hield tijdens het debat een vurig pleidooi: “Als we het lachgasprobleem echt serieus nemen dan zetten we maximaal in op preventie door jongeren te informeren over de schadelijke impact dat lachgas heeft op de gezondheid en door de landelijke overheid om centrale wetgeving te vragen. Dit verbod is enkel symptoombestrijding en hiermee leveren we jongeren over aan lachgaskoeriers.”

Op de fractie van GroenLinks na kreeg de burgemeester echter de voltallige steun van de raad. Daarmee is een verkoop- en gebruiksverbod op straat in Zoetermeer inmiddels van kracht.