De fractie is geschrokken van de recente berichtgeving in het NRC rondom undercoveronderzoeken naar moslimgemeenschappen uit de stad. Islamitische organisaties blijken heimelijk in de gaten te zijn gehouden door infiltranten in opdracht van de gemeente.

Dat staat haaks op datgene waar aan gewerkt werd en waar wij voor staan. Een stad waar begrip, verbinding en vertrouwen tussen inwoners, overheden en geloofsgemeenschappen centraal staat. Wantrouwen is één van de factoren die bijdraagt aan polarisatie en radicalisering. GroenLinks denkt dat onderzoeken zoals deze een negatieve bijdrage leveren. Wij vinden dat moskeebesturen en de gehele moslimgemeenschap met open vizier betrokken moeten worden bij de aanpak van radicalisering en extremisme.

Dat er zonder aantoonbare aanleiding en zonder het informeren van de raad op deze manier onderzoek is gedaan, is onacceptabel. De fractie heeft veel vragen aan de burgemeester en wil hierover snel in debat. Niet alleen moet de onderste steen boven over hoe dit heeft kunnen gebeuren, bovenal moet er een plan komen om het vertrouwen te herstellen. Alleen dat zorgt voor een basis waarmee we de stad samen verder kunnen brengen.

Samen met D66, de PvdA en het CDA hebben wij een interpellatieverzoek ingediend om antwoorden te krijgen op onze vragen.

We raden aan om het hele artikel van het NRC te lezen. Net als dit artikel in het AD.

-------------------

Update

Het debat heeft inmiddels plaatsgevonden. Burgemeester Bezuijen heeft in zijn beantwoording aangegeven zelf ook geschrokken te zijn en begrip te hebben voor de zorgen en vragen die leven. Hij heeft besloten om een onderzoek in te stellen naar wat er precies is gebeurd en waarom dit onderzoek op deze manier is opgezet. De fractie is blij met deze belangrijke stap die noodzakelijk is voor herstel van het gebroken vertrouwen. De burgemeester is direct in gesprek gegaan met de betrokken organisaties. GroenLinks steunt het college hierin, maar wij zullen dit proces ook kritisch blijven volgen.