Ook blijkt dat dat zowel raad, maar ook het college niet geïnformeerd zijn over het onderzoek door de toenmalig burgemeester. En dat is ongehoord bij het inzetten van zo’n zwaar middel dat nota bene geen wettelijke grondslag had.

Betrek raad en college

Wat GroenLinks betreft moet er verandering komen in hoe we hiermee omgaan. Een transparante werkwijze is absoluut nodig. Wij willen daarom dat de raad en het college voortaan tijdig geïnformeerd worden wanneer gedacht wordt aan de inzet van dit soort ingrijpende middelen.

Herstel van vertrouwen

Ondanks dat het rapport nog veel vragen onbeantwoord laat, kijken we naar de toekomst. De oprechte excuses van de burgemeester en het college zijn een eerste stap, maar er is nog meer nodig om het vertrouwen met de Islamitische gemeenschap te herstellen. Daarom willen wij dat het rapport wordt vernietigd. Niet alleen bij de gemeente, maar ook bij de NTA en de NCTV.