Zoetermeer blijkt te horen bij de vijf Nederlandse steden met de meeste lichtvervuiling. Natuurlijk, licht is belangrijk en zeker in deze donkere dagen geeft het heel veel mensen een warm gevoel. Daartegenover staat dat kunstmatig licht een enorm effect heeft op het bioritme van mensen, dieren en planten. Complete ecosystemen raken er van in de war. GroenLinks is benieuwd waar al dat licht vandaan komt en wat we er aan kunnen doen.

Wanneer het donker is, wordt het hormoon melatonine aangemaakt. Dit stofje is belangrijk voor de activiteitscyclus van alle levensvormen. In het donker worden we slaperig en bij licht worden we actief. Bij overmatig kunstlicht verdwijnt die balans. Lichtvervuiling heeft zo een negatieve invloed op het welzijn van dier en mens. Zo worden insecten aangetrokken tot licht en dat maakt hen een makkelijker prooi. En vogels raken hun oriëntatie kwijt en verdwalen.

Maatregelen tegen lichtvervuiling

Licht is belangrijk. Het geeft een veiligheidsgevoel. Maar voor GroenLinks is het toch belangrijk om naar manieren te zoeken om de stad te verduisteren. In hoeverre moeten winkels, gemeentelijke panden en bedrijven in de nacht verlicht worden? Is het mogelijk om straat- en reclameverlichting zo in te richten dat deze alleen verlichten wanneer nodig. Volgens GroenLinks kan met eenvoudige en kostenbesparende maatregelen lichtvervuiling worden teruggedrongen. Dat is niet alleen goed voor alle levende organismen, maar ook voor onze portemonnee. De fractie is heel benieuwd naar de visie van het college en heeft schriftelijke vragen gesteld.

Schriftelijke vragen:

-----------------------

1. Is het college op de hoogte van het feit dat Zoetermeer bij de vijf meest

lichtvervuilende steden hoort?

2. Onderschrijft het college het belang van het ondersteunen en versterken van de

biodiversiteit in de stad en is het college het met de fractie van GroenLinks eens dat

lichtvervuiling zoveel mogelijk moet worden voorkomen?

3. Voert de gemeente Zoetermeer beleid om lichtvervuiling te bestrijden? Zo nee,

waarom niet? Zo ja, welke maatregelen neemt de gemeente?

4. Welke lichtbronnen veroorzaken in Zoetermeer de meeste lichtvervuiling?

5. Is het college bereid om te onderzoeken met welke, bij voorkeur kostenbesparende,

maatregelen lichtvervuiling (verder) kan worden teruggedrongen?

6. Wil het college in overleg treden met organisaties en het bedrijfsleven over het

verminderen van lichtvervuiling?

7. Is het college bereid om na te gaan of het noodzakelijk is om gemeentelijke panden

in de avonduren te verlichten en in hoeverre dat ook daadwerkelijk het geval is?

a. En wanneer die noodzaak er niet is, deze panden zoveel mogelijk te

verduisteren?

b. En anders aan te geven welke noodzaak de verlichting dient?