Zoetermeer wil wijkgerichter werken. Dit houdt in dat er voorzieningen in de wijk komen die passen bij de behoeftes. Wijkbewoners krijgen wat GroenLinks betreft ook meer invloed op hun eigen wijk. GroenLinks vindt het belangrijk dat bewoners mee kunnen praten over de toekomst van de stad. Maar meepraten is niet genoeg. De fractie wil namelijk dat elke wijk een eigen budget krijgt waarover bewoners zelf beslissen.

Via loting kan een groep wijkbewoners worden uitgenodigd om mee te denken over het budget. ‘Met een Wijk-Beslist-budget zorg je voor meer betrokkenheid bij de wijk, meer saamhorigheid tussen inwoners en ook meer vertrouwen in de lokale politiek‘, aldus commissielid Pauline Mulholland. ‘Wij denken dat inwoners het beste willen voor hun wijk en dat zij beter weten wat er speelt dan organisaties.’ voegt raadslid Claire Hostmann toe.

Staat van Zoetermeer

Uit het rapport van Bureau Louter over ‘De staat van Zoetermeer’ blijkt dat het slechter zal gaan met onze stad en inwoners als we op dezelfde voet doorgaan. GroenLinks wil gelukkige inwoners en vindt het belangrijk dat iedereen zich fijn voelt in Zoetermeer. Ook de mensen die momenteel minder tevreden zijn. Zoetermeer moet investeren in mensen en daarom moeten gemeente en organisaties anders gaan werken. 'Want als je doet wat je deed, krijg je altijd wat je kreeg!’ Het wijkgericht werken is één van de manieren waarop je het als gemeente anders kunt aanpakken, samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere partners. Wijk-Beslist-budgetten horen daar wat GroenLinks betreft bij.