GroenLinks Zoetermeer: voor alle kleuren

Ik sprak laatst een jonge, ambitieuze vrouw. Ze had bestuurskunde gestudeerd in Leiden en wilde actief worden in de politiek. Ze vertelde waar haar hart lag: bij het verbinden van mensen en elkaar begrijpen. Ze vertelde ook dat haar familie oorspronkelijk uit Iran kwam. Haar ouders waren gevlucht voor het regime daar en vestigden zich in Nederland. Ze gingen aan het werk en hadden met moeite een nieuw bestaan opgebouwd. Niet eens echt voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Zij zelf werd geboren en getogen in Nederland. Dat ging goed, totdat zij wat ouder werd. Ineens was zij - volgens klasgenootjes - niet meer een van 'ons’, maar een 'buitenlander’.

Ze begreep er niets van. In haar beleving was ze Nederlander in Nederland met Iraanse voorouders. Wat was er ineens veranderd? Zij toch niet? Het deed haar veel verdriet om er ineens niet meer helemaal bij te horen. Om zelfs een verklaring te moeten afleggen als een moslim ergens in de wereld iets misdaan had.

Het zijn dit soort vooroordelen waar wij als GroenLinks Zoetermeer iets tegen willen doen. Mensen hebben mensen nodig. Dat is altijd al zo geweest. In Zoetermeer heeft ongeveer eenderde van de mensen een migratie-achtergrond. Vaak zijn zij zelf wel hier geboren, maar hun ouders of grootouders niet. Maar ook heeft Zoetermeer een klein aantal vluchtelingen opgenomen in haar midden. Wij zeggen: wat doet het ertoe waar je bent geboren? Natuurlijk ben je trots op je afkomst en is het soms leuk om iets uit die cultuur mee te brengen in je dagelijks leven in Zoetermeer. Maar het zou nooit je kansen mogen verkleinen op een leuk leven hier.

En dat doet het helaas wel. Uit cijfers blijkt keer op keer dat jonge mensen met een prima opleiding, minder kans maken op een stage of baan na hun studie vanwege hun on-Hollandse achternaam. Ook het opkomen van allerlei ongegronde angsten ten opzichte van mensen met een migratie-achtergrond en soms ronduit moslimhaat, maakt dat mensen zich steeds beroerder gaan voelen. Natuurlijk moeten „zij” de taal leren en aan het werk gaan. Maar dan moeten 'wij' hen wel die kansen geven. Wij pleiten voor meer integratie, maar wel van beide kanten. Leer elkaar kennen. Dat is de enige manier om van je vooroordelen over elkaar af te komen.

Wat GroenLinks betreft doet iedereen mee in Zoetermeer. Van welke kleur, afkomst of religie je ook bent. We zijn allemaal mensen. Laten we dat voorop stellen. Wij maken ons hard voor alle kleuren: met projecten, voorstellen en integratiebeleid. Zodat we veilig en prettig samen leven in deze stad. Stem daarom met je hart, stem 21 maart GroenLinks!