GroenLinks wil dat de gemeente uitzoekt of er alternatieven zijn op geldboetes die de gemeente oplegt. Mensen die boetes niet kunnen betalen, komen alleen maar meer in de problemen stelt de partij. De fractie vindt dat het voor inwoners met geldzorgen mogelijk moet zijn om gemeentelijke boetes bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk ‘af te betalen’.

GroenLinks vraagt de gemeente om te zoeken naar andere manieren van reageren op overtredingen en rekening te houden met de situatie van mensen. ’’Natuurlijk moet de gemeente handhaven wanneer mensen zich niet aan de regels houden. Maar een geldboete kan misschien worden ingetrokken als de overtreder bijvoorbeeld een bepaald aantal uur vrijwilligerswerk doet voor de stad. Dat is beter voor de overtreder en goed voor de samenleving als geheel’’, vertelt raadslid Claire Hostmann.

Armoede en stress

Veel inwoners en Mkb’ers hebben door de coronacrisis plotseling minder inkomsten. Daardoor kunnen zij al snel in geldzorgen komen als ze boetes niet kunnen betalen. Armoede en geldzorgen zijn stressverhogend. GroenLinks vindt het van groot belang dat inwoners stressvrij kunnen leven. De gemeente zou daarom alle opties die stress kunnen voorkomen moeten verkennen.