GroenLinks Zoetermeer wil bescherming van stadsparken en bijzondere jonge bomen

GroenLinks wil zo min mogelijk bomenkap, maar vindt ook dat inwoners met klachten serieus genomen moeten worden. Met het nieuwe bomenbeleid worden goede stappen gezet. Het brengt meer duidelijkheid en de communicatie naar inwoners verbetert aanzienlijk. Wel wil GroenLinks dat bomen in stadsparken en bijzondere bomen beter worden beschermd. Ook zien wij kansen om tegels in woonwijken in te ruilen voor groen.

In het nieuwe plan wordt bij besluiten over het kappen van bomen te weinig onderscheid gemaakt tussen bomen in parken en woonwijken. Stadsparken zijn van grote waarde voor de leefbaarheid van Zoetermeer. GroenLinks vindt de bescherming van natuur in parken van extra belang. Daarom roept de fractie het college op om in het afwegingskader duidelijk verschil te maken tussen bomen in stadsparken en woonwijken.

Verder wil GroenLinks aandacht voor jonge bomen als de monumentale bomen van de toekomst. “Momenteel worden monumentale bomen wel beschermd, maar wat GroenLinks betreft krijgen bijzondere jonge bomen diezelfde bescherming’’, vertelt raadslid Claire Hostmann.

Daarnaast ziet GroenLinks kans om de stad op andere plekken verder te vergroenen. De fractie vraagt het college om inwoners toe te staan tegels in de openbare ruimte in te ruilen voor groen. Bewoners worden na verwijdering zelf verantwoordelijk voor het beheer van deze stukjes groen.

Update: 

Tijdens de raadsvergadering hebben wij dan ook drie moties ingebracht met extra mogelijkheden om te stad te vergroenen. Helaas stemde de raad niet met al onze voorstellen in. Wel kregen wij voldoende steun voor onze oproep om inwoners te faciliciteren bij het vergroenen van de openbare ruimte. Bewoners kunnen voorstellen doen om een stuk betegeling te laten verwijderen. De initiatiefnemers worden na verwijdering zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van het stukje groen!