Zoals bekend, zijn de uitgaven voor cultuur vergeleken met het landelijk gemiddelde, altijd al lager in Zoetermeer. GroenLinks en de hele raad waren dus wel blij met de ca. €350.000 per jaar die de gemeente zal investeren in deze uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Kitty Scholten en Walter van Steenis plaatsten echter wel een belangrijke kanttekening. 

Cultuur is natuurlijk belangrijk voor het welzijn van de inwoners en daarmee een essentieel onderdeel van de fundamenten van een levendige stad die prikkelt, uitdaagt en activeert. Kortom een stad die aantrekkelijk is om in te wonen en daarom steunt GroenLinks dit raadsvoorstel dat unaniem is aangenomen.

GroenLinks D66 en PvdA maken zich echter wel zorgen over de continuïteit van de cultuurinstellingen. Na de ellende van de Coronapandemie hebben we nu immers te maken met de gevolgen van de stijgende prijzen van energie en andere zaken. Ook de zeven grote cultuurinstellingen in de stad zijn bezorgd, zo lieten zij het college begin november weten. GroenLinks vindt het niet wenselijk dat deze cultuurinstellingen er per saldo op achteruit kunnen gaan, doordat de huur voor de panden in eigendom van de gemeente sneller stijgt dan de inflatiecorrectie op de subsidie.

Om die reden hebben we samen met PvdA en D66 een amendement ingediend dat ook is aangenomen, om bij deze uitvoeringsagenda dit financiele aspect ook goed met elkaar af te spreken. Anders gaat het (extra) geld nog niet naar cultuur maar naar de duurder geworden randzaken.

Tenslotte plaatsen onze raadsleden een belangrijke kanttekening - samen met PvdA en D66 - bij de regeling van het cultuur herstelfonds (die echter wel door een meerheid al is aangenomen). Het is een stimuleringsregeling waarmee de gemeente de cultuur sector voor 2023 en 2024 een steuntje in de rug wil geven om de nadelige gevolgen van de corona -periode te boven te komen. De drie partijen die tegen hebben gestemd, vinden de regeling meer "een dooie mus", omdat de voorwaarden strikt en complex zijn, de beschikbare bedragen klein en de de looptijd kort. We gaan daarom de uitvoering van deze herstelregeling nauwgezet volgen om te zien of de instellingen er wel mee uit de voeten kunnen en of er wel genoeg geld is voor al hun projecten.