De gesprekken in de verschillende laagbouwbuurten waren veelal positief variërend van “Ik heb mijn huis kunnen kopen van de corporatie/investeerder en heb gelijk het huis kunnen verduurzamen” tot “…ook al ben ik gepensioneerd ik woon hier prima in/met mijn eigen buurtje(s).”. Andere bewoners in de laagbouwbuurten hadden onvoldoende middelen om hun huizen te kunnen verduurzamen. Ook werd overlast van jongeren(volwassenen) genoemd en dat ging dan naast tieners ook over achtientienplussers die in de avonduren in het Westerpark/veldjes grenzend aan de Meerzichtlaan tot laat “lawaai” maakten. Daarnaast op enkele plekken de vervuiling van de buurt, met name naast vuilophaalpunten.

De gesprekken met leden van de bewonerscommissies leverde veel informatie op over de werkwijze van bewonerscommissies, het contact met de corporaties, knelpunten en problemen die worden ervaren in de verduurzamingsprojecten van de corporaties en welke problemen de huurders van de flat ondervinden in hun relaties met de corporaties en hun contacten met de klantenservices, daarnaast ervaren problemen met nieuwe verwarmings- en meetsystemen, angst voor naheffingen en de kou in nog niet verduurzaamde flats.

Een bewonerscommissie had het hele traject van verduurzaming al doorlopen en was tevreden over de tussentijdse onderhandelingen met de woningbouwcorporatie en het resultaat. Een bewonerscommissie wist al wanneer gestart zou worden met de verduurzaming en een bewonerscommissie was nog in onzekerheid. Flats met zgn gespikkelde woningen, oftewel huur- en koopwoningen) lopen tegen het probleem van de financiering van de verduurzaming van het complex aan. Corporaties kunnen hun bezit niet verduurzamen als de andere eigenaren verenigd in een VVE (nog) niet voldoende middelen hebben om dit te kunnen bekostigen. Naar dit door alle betrokken partijen geconstateerde probleem wordt naarstig naar oplossingen gezocht.

Aanleiding voor 4 zaterdagen HAH - acties is de komende behandeling van het gebiedsprogramma wijkontwikkeling Meerzicht op 19 december a.s.. Ter voorbereiding van dit programma hebben wij uitgebreide informatie gekregen over hoe en wat de bedoeling is van de gemeente en via een tour door de wijk ook van medewerkers corporaties en gebouwbeheerders/investeerders, professionals van maatschappelijke - en onderwijsorganisatie en leden van een VVE.

Voor ons logisch, dat wij ook wilden weten wat bewoners vinden van komende ontwikkelingen in de wijk op het gebied van verduurzamen woningen van corporaties en veranderingen in de buitenruimte. Ook wilden wij weten in welke mate armoede in algemene zin en energiearmoede in specifieke zin zichtbaar was in hun straat of flat. Op basis van de verkregen informatie van alle betrokkenen hebben wij helder wat wij in het debat op 19 december a.s. naar voren gaan brengen. Wordt vervolgd!