Faisal weet goed hoe het is om vluchteling te zijn. Als peuter is hij samen met zijn ouders naar Nederland gekomen. ‘Mijn jeugd heb ik doorgebracht in een klein dorpje tussen de koeien in Drenthe. Daarna ben ik met mijn familie in Zoetermeer gaan wonen. Ik weet als geen ander hoe belangrijk goede opvang is en hoe moeilijk die eerste periode in een nieuw land en omgeving is.’

Investeer in opvang en begeleiding

Een groot deel van de vluchtelingen moet de mentale en psychische gevolgen van de oorlog nog verwerken. GroenLinks wil dan ook dat er geïnvesteerd wordt in goede opvang en begeleiding. Dit is een eerste stap naar succesvolle integratie. Daarbij is het belangrijk dat kinderen zo snel mogelijk toegang hebben tot onderwijs.

‘Er komt veel af op vluchtelingen. Dit moeten we ons blijven realiseren. Je laat alles wat je lief is achter en moet je leven weer vanaf nul zien in te richten. Je komt terecht in een cultuur met een vreemde taal en andere normen en waarden.'

Kansenongelijkheid

Faisal’s vader is architect. In Nederland kwam hij echter maar niet aan de bak. Er werd niet geïnvesteerd in opleiding en begeleiding. Van zijn kunde en talenten werd geen gebruik gemaakt, want hij was immers ‘maar’ een vluchteling en dus bij uitstek geschikt voor laaggeschoold werk. Dit is een verspilling van talent dat iedereen in zich heeft. Daarom blijft GroenLinks zich inzetten voor het tegengaan van kansenongelijkheid.

‘Of een vluchteling nu meer op mij lijkt of op u, iedereen verdient het om op een menselijke en waardige manier opgevangen te worden. Laten we daarom hiervan leren. We zijn uiteraard blij dat er momenteel veel mogelijk is en zien dit dan ook graag voor andere vluchtelingen in de stad, zoals zij die nu in de voormalige gevangenis verblijven.’

Faisal