Inkoopbeleid natuursteen: eerlijk, duurzaam en verantwoord?

Voor GroenLinks Zoetermeer is van groot belang dat natuursteen op een eerlijke, duurzame en verantwoorde manier gewonnen wordt. In heel wat landen gaat de winning samen met schendingen van mensen- en arbeidsrechten en schade aan het milieu. De fractie vraagt de gemeente Zoetermeer zich aan te sluiten bij het convenant Trustone.

Trustone is een initiatief van de natuursteensector in Vlaanderen en Nederland. Samen met overheden spannen zij zich in om deze sector zo eerlijk en milieubewust mogelijk te maken. Samen proberen ze problemen in de keten in kaart te brengen en waar nodig aan te pakken. Bedrijven moeten zich altijd houden aan de richtlijnen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maar het is niet makkelijk om na te gaan of en waar in de keten schendingen van rechten hebben plaatsgevonden, daarom is het zo belangrijk dat overheden en het bedrijfsleven gezamenlijk optrekken. Verschillende gemeentes uit Nederland hebben al besloten om zich te commiteren aan het convenant.

GroenLinks heeft het college gevraagd in hoeverre er inzicht is waar het door de gemeente ingekochte natuursteen vandaan komt. Ook is de fractie benieuwd of de gemeente bereid is om zich aan te sluiten bij het convenant Trustone.

--------------------------------------------------------

1) Bent u bekend met het Convenant Trustone?

2) Heeft het college inzicht hoeveel natuursteen door de gemeente wordt ingekocht? En uit welke landen het natuursteen vandaan komt en of er mogelijke schendingen van milieu, arbeids- en mensenrechten gemoeid kunnen zijn?

3) Is het college eens met GroenLinks dat ook de gemeente Zoetermeer zich bij die Convenant dient aan te sluiten?

4) Indien ja, op welke termijn is het college van plan om dit te doen, en zich bij relevante aanbestedingen en inkoopprocessen aan het Convenant te houden? 

5) Indien nee, wat zijn de redenen om dit niet te doen?