'De samenstelling van de formerende partijen gaf ons veel reden tot zorg en die zijn uitgekomen. De komende jaren denkt GroenLinks proactief en constructief mee over de ontwikkeling van de stad. De fractie zal voorstellen indienen wanneer het nodig is om beleid bij te stellen', aldus fractievoorzitter Jordy Boerboom.

Geen oog voor gezonde lucht

Droge voeten en een leefbare stad zijn de basis van een toekomstbestendige stad. Helaas heeft het nieuwe college de woorden luchtkwaliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie niet in het coalitieakkoord opgenomen. GroenLinks maakt zich hier grote zorgen om, maar helpt het college straks graag op weg om hiervoor toch met beleid te komen. 

Natuur is niet alleen van de mens

GroenLinks maakt zich zorgen om de natuur. Dit college komt niet verder dan het planten van wat extra bomen. Sterker nog, dit college wil de natuur vooral tot gebruiksgroen maken. Is deze coalitie er alleen voor mensen of ook voor dier, natuur en milieu?

Genoeg betaalbare woningen?

Soms zijn de teksten hoopvol, zoals het toevoegen van extra woningen. Helaas gaat dit vooral over woningen voor de happy few. Dit college gaat niet zorgen voor een oplossing van de wooncrisis voor mensen die hard een betaalbare woning nodig hebben.

Kies voor het voorkomen van geweld

Wat veiligheid betreft constateert GroenLinks dat op dit terrein enkel gekeken wordt naar repressie (onderdrukkend) met boa’s, preventief fouilleren en cameratoezicht. Er is geen oog voor de onderliggende problemen waardoor mensen verleid worden tot crimineel gedrag. GroenLinks wil dat het college nadenkt over investeringen in preventieve maatregelen (buurtwerk etc.).

Bezuiniging op cultuur

Waar er miljoenen worden geïnvesteerd in sport en evenementen, komt er bij cultuur niks bij. Sterker nog: Museum de Voorde wordt als enig museum in Zoetermeer gesloten. GroenLinks is hier niet blij mee en komt op korte termijn al met een agenderingsverzoek om dit te bespreken.

Geen bezuinigingen op jeugdzorg

Gelukkig zijn er ook dingen waar GroenLinks positief over is. Er wordt niet bezuinigd op jeugdzorg, er komt meer ruimte voor inspraak voor bewoners en er is aandacht voor het toegankelijker maken van de stad. Wel zal het een flinke klus worden om op deze thema’s echt stappen te zetten. GroenLinks denkt graag mee!

Financiën

Dan de financiën: dit college trekt structureel meer dan 10 miljoen uit. Het geeft gratis bier weg, terwijl de stad dit geld niet heeft. De coalitiepartijen stellen moeilijke keuzes uit en wij zijn erg benieuwd welk verhaal de partijen naar de stad hebben richting de toekomst als bezuinigingen onvermijdelijk zijn.