De werkgroep linkse samenwerking GroenLinks en PvdA Zoetermeer onder voorzitterschap van de beide bestuursvoorzitters heeft een Nieuwsbrief gepubliceerd waarin zij de huidige stand van zaken uiteenzetten en het tijdpad schetsen tot de oplevering van het voorstel en de motie over de gewenste samenwerkingsvorm bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

De Nieuwsbrief vindt u hier.