Welke bijdrage gaat Zoetermeer leveren aan de energievraag in 2030? Het antwoord van het college was een tweetal zonneweides en het bedekken van wat daken met zonnepanelen. Met windenergie wil het college niks doen en ook stelt het college voor om de bestaande windmolens in Lansinghage zelfs niet te vervangen. Voor de fractie van GroenLinks was dit aanleiding om tegen dit ambitieloze voorstel te stemmen. Het levert vrijwel geen bijdrage om het klimaatprobleem serieus te nemen.

Geen nieuwe windmolens

Het college heeft een studie gedaan naar de mogelijkheden voor energieopwekking in Zoetermeer. Daarbij is breed gekeken naar locaties en infrastructurele mogelijkheden. De conclusie van het college is dat er slechts op twee locaties zonneweides mogelijk zijn. Daarnaast ziet het college geen kansen voor windenergie en wil het de bestaande windmolens niet vervangen wanneer deze zijn afgeschreven. Dit om economische ontwikkelingen van Lansinghage niet tegen te houden. Daarmee wordt vrijwel de gehele opwekking van de nieuwe zonneweides teniet gedaan.

Ambitieloos plan

GroenLinks herkent dat het moeilijk is om in onze dicht bebouwde stad windmolens te plaatsen en is in het verleden ook tegen de bouw van windmolens in het groen geweest. Voor de fractie is het echter een brug te ver om de bestaande windmolens in het industriegebied te slopen. In onze regio zal in de toekomst een flink tekort aan elektriciteit zijn en dus moeten we dat tekort niet nog groter maken met de verwijdering van de bestaande windmolens. Een amendement om minimaal de bestaande windmolens te behouden haalde het niet en daarna zag de fractie geen andere optie dan om tegen het ambitieloze plan te stemmen.