Oud en nieuw weer een feest voor iedereen

Afgelopen maandag is in de commissievergadering op initiatief van GroenLinks gesproken over de overlast van vuurwerk. Als het aan de fractie ligt worden de komende jaren stapsgewijs maatregelen genomen om tot een verbod op consumentenvuurwerk te komen. Daarnaast heeft commissielid Jennifer van Werkhoven tijdens de commissievergadering gepleit om meer alternatieven te bieden om van de jaarwisseling een feest te maken.

Afgelopen jaar heeft de fractie opnieuw veel berichten gehad van inwoners die de jaarwisseling als zeer onprettig ervaren. Steeds meer mensen geven aan Zoetermeer te ontvluchten met de jaarwisseling. Daar bovenop zorgt de jaarwisseling nog steeds voor angstige (huis)dieren, enorme milieuverontreiniging, slachtoffers en schade. De maatregelen die de afgelopen jaren in Zoetermeer zijn genomen lijken maar zeer beperkt resultaat te hebben.

 

Dit was aanleiding om de burgemeester te vragen met een pakket aan maatregelen te komen om oud en nieuw weer een feest te maken voor iedereen. Zo heeft de fractie de burgemeester gevraagd zich binnen de VNG hard te maken voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen en willen we een jaarlijkse uitbreiding van vuurwerk vrije zones en moet de gemeente alternatieven voor vuurwerk versterken. Uiteindelijk zou GroenLinks graag zien dat er omgekeerde vuurwerkvrije zones komen tot er een landelijk totaal verbod komt, d.w.z. geen vuurwerk, behalve op plekken waar dat is toegestaan.

 

In de commissie bleek er een meerderheid voor het uitbreiden van het aantal vuurwerk vrije zones. Helaas wilde de burgemeester er niet aan. Op maandag 13 mei zal er daarom verder gesproken worden over het onderwerp tijdens een raadsdebat. De fractie zal dan ook een aantal moties indienen om de burgemeester tot actie aan te zetten.