Wat betekent dit initiatief voor de gemeenteraadsverkiezingen? 

Jesse Klaver en Lilianne Ploumen hebben afgesproken dat onze insteek voor deze verkiezingen nog niet veranderd. Ze moedigen samenwerking op links aan, maar begrijpen dat niet elke gemeente hetzelfde is. De lokale afdelingen gaan uiteindelijk zelf over hun campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

In Zoetermeer hebben de PvdA en GroenLinks nog nooit samen in de coalitie of oppositie gezeten. Daarom is er in het verleden nooit intensief samengewerkt tussen de partijen. Maar daar is de afgelopen tijd verandering in gekomen. Er vinden achter de schermen toenaderingen en ‘bezoekjes’ aan elkaar plaats. Zowel onze afdelingsbesturen als onze gemeenteraadsfracties werken al veel samen. We hebben tegenwoordig fractiekamers in het stadhuis die naast elkaar liggen, waarbij de tussenwand regelmatig opengeschoven staat. Zo zoeken we op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid steeds een beetje meer toenadering. Van een fusie in Zoetermeer is (nog) geen sprake, van toenadering zeer zeker wel.

In de laatste weken voor de verkiezingen zijn we uiteraard weer intensief aan het campagnevoeren. Daarbij staan gesprekken met inwoners via onze Huis-aan-Huis acties centraal. Tevens zullen er een aantal inhoudelijke en ludieke acties plaatsvinden. Op de thema’s wonen en een duurzame stad zullen we dit samen met de PvdA doen. Deze zullen plaatsvinden op zaterdag 12 en zondag 27 februari.

Alle leden die deze samenwerking een warm hart toedragen en een bijdrage willen leveren aan de goede verstandhouding en samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks in Zoetermeer zijn van harte welkom om zich aan te melden om mee te doen aan deze ludieke acties. Meld je dan aan bij margotkraneveldt@raadzoetermeer.nl of jordyboerboom@raadzoetermeer.nl.