De fractie wil dat Zoetermeer zelf meer organiseert op dit gebied. Vooral omdat staatssecretaris Blokhuis subsidiemogelijkheden beschikbaar stelt onder de noemer “Een (t)huis, een toekomst". Het is de bedoeling dat dak- en thuislozen trajecten doorlopen om uiteindelijk zelfredzaam te worden en zelfstandig te kunnen wonen. Een veilig thuis zonder stress maakt het mogelijk om je leven weer op de rit te krijgen.

Regiovisie

Op 29 november wordt de regiovisie 'beschermd wonen en maatschappelijke opvang' behandeld. Zoetermeer stelt voor om zelfstandige woonruimte met ambulante begeleiding op te zetten. Mensen met psychische problemen uit instellingen, jeugdzorginstellingen én de maatschappelijke opvang krijgen de mogelijkheid om weer in Zoetermeer te komen wonen zodra zij zelfredzaam zijn.

Wonen en leven zonder zorgen

De mogelijkheid voor mensen om in hun eigen woonplaats stap voor stap hun leven weer op te bouwen is positief. Zeker omdat de afgelopen jaren is ingezet op het opbouwen van een schil met zowel organisaties als mensen die omkijken naar mensen met psychische problematiek. GroenLinks wil dat Zoetermeer een open samenleving is waar mensen met problemen ook zonder zorgen kunnen wonen en leven.