Uitkijken naar een nieuw zwembad

Bij het ‘huis-aan-huizen’ vroegen wij aan de inwoners van Zoetermeer wat zij het meest misten in de stad. Het meest genoemde antwoord: een zwembad. De behoefte aan een nieuw zwembad wordt inmiddels door alle politieke partijen van Zoetermeer erkend. De wethouder legde de gemeenteraad een keuze uit twee locaties voor. Op 26 november besloot de gemeenteraad van Zoetermeer dat het nieuwe zwembad in het Van Tuyllpark gebouwd moet worden.

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad werd het duidelijk dat de inwoners van Zoetermeer nog steeds heel betrokken zijn bij de bouw van een nieuw zwembad. Bij de eerste commissievergadering waar raads- en commissieleden verdiepende vragen konden stellen over beide locaties, zaten verschillende sportverenigingen op de tribune. De korfbalvereniging uit het Van Doornenplantsoen hoeft dankzij de keuze voor het Van Tuyllpark niet te verhuizen.

Wel blijft voor GroenLinks goede samenspraak met de verenigingen die gebruik gaan maken van het zwembad een voorwaarde om met toekomstige plannen in te stemmen. Daarnaast moet het zwembad voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor inwoners met een smalle beurs en uiteraard zo duurzaam mogelijk gebouwd worden. De fractie zal daarom de komende tijd de ontwikkelingen rondom het onderzoek naar en de bouw van het zwembad nauwlettend in de gaten houden.

De fractie kijkt niet alleen oplettend, maar ook met veel plezier uit naar het nieuwe zwembad. De gemeente gaat zelf het zwembad bouwen en diverse exploitanten hebben zich al aangemeld. Dit betekent dat de gemeente Zoetermeer zelf verantwoordelijk is voor het slagen van dit project. Spannend, maar ook heel leuk. Wij halen alvast onze zwemspullen te voorschijn.