Na een fel debat is de verlenging van de opvang in de Gemeenteraad aangenomen. Wij zijn tevreden dat Zoetermeer daaraan bijdraagt. Iedere vluchteling verdient het om op een menselijke en waardige manier opgevangen te worden. De huidige crisis in Ter Apel, waar zelfs Artsen Zonder Grenzen zich genoodzaakt zag om in te grijpen, is veroorzaakt door een falende overheid. Het is geen asielcrisis; er komen niet meer asielzoekers onze kant op dan in de afgelopen jaren, maar een opvangcrisis.

Vluchtelingen die mogen blijven, statushouders genoemd, wachten op een huis in een gemeente, maar zij stromen niet uit naar woningen in de gemeenten. Op 1 september 2022 waren er bijvoorbeeld meer dan 17.000 statushouders in de opvang, staat te lezen in het rapport van de Adviesraad Migratie: https://www.adviesraadmigratie.nl/publicaties/publicaties/2022/10/18/adviesrapport-een-huis-voor-statushouder.  
De wooncrisis is dan ook de eerste oorzaak van de problemen in Ter Apel. Meer goede sociale huurwoningen zijn nodig, ook in Zoetermeer. Faisal Aiobi wees er in het debat terecht op dat GroenLinks daar consequent aandacht voor vraagt.  

Ook het sluiten van opvanglocaties, bezuinigingen en beleidskeuzes zijn oorzaak van de onmenselijke toestanden in Ter Apel. Suzanne Kröger wijst daarop in haar uitstekende artikel: https://groenlinks.nl/nieuws/de-politieke-situatie-ter-apel. Zij wijst ook op het pijnlijke verschil dat gemaakt is met de opvang voor Oekraïners. Faisal Aiobi heeft in de Gemeenteraad nogmaals een oproep gedaan om ook AMV-ers op te vangen, gezien de complexiteit rondom onderwijs, zorg en veiligheid. Voor 1 januari zijn er 1700 extra plekken hard nodig voor minderjarige asielzoekers in Nederland.

Bij ons bezoek aan de Noodopvang zijn wij ook getroffen door de bewoner die ons toesprak, over het lange wachten op een antwoord vanuit de IND en de wens om bij te dragen aan deze samenleving. Zoetermeer kan al dit wachten niet voorkomen maar Zoetermeer kan wel stimuleren dat de bewoners starten met hun leven in Nederland. Dit zal niet alleen goed zijn voor de bewoner, maar ook bijdragen aan de eerste stappen richting een goede integratie. Wij zijn daarom blij dat het amendement dat wij met PvdA, D66 en Zoetermeer Vooruit hebben ingediend is aangenomen. In dat amendement vragen wij de wethouder om met het COA afspraken te maken over de samenwerking met de Binnenbaan. We zien graag dat de Binnenbaan één of twee dagdelen per week spreekuur kan houden binnen de Noodopvang. Op deze manier is er laagdrempelige toegang tot de Binnenbaan die statushouders kunnen begeleiden naar werk.