Voorjaarsdebat: samen sterker uit de coronacrisis

Afgelopen 2 weken was het weer tijd voor het Voorjaarsdebat in de gemeenteraad. Het debat was door corona uiteraard totaal anders dan normaal. Ook mede doordat het college geen voorstellen voor nieuw beleid heeft gedaan. Daardoor stond het debat volledig in het teken van de betogen die fracties meegaven aan het college voor de te maken keuzes bij de begroting in het najaar. De fractie heeft daarbij gepleit voor het maken van keuzes voor ondersteuning van kwetsbaren in de stad, duurzame investeringen te doen en zo te zorgen dat we sterker uit de crisis komen.

Door de coronacrisis en tegenvallers in de zorg staat de stad er financieel slecht voor. Naast dat het Rijk echt over de brug moet komen met financiële ondersteuning, heeft de fractie een amendement ingediend om de komende jaren de Enecogelden niet in te zetten om gaten in de begroting te dichten. Het amendement is aangenomen en draagt het college op om verstandig om te gaan met de 95 miljoen euro. Door enkel voor 2020 en 2021 Enecogelden te gebruiken en de rest in een bestemmingsreserve (spaarpotje) te stoppen. De raad besluit later voor wat voor investeringen dit mag worden ingezet.

Een van de afspraken die eerder is gemaakt is dat bij de verkoop van Eneco-aandelen er een duurzaamheidsfonds komt. Het doel van het fonds is daarbij om inwoners en organisaties financieel te ondersteunen, zodat duurzame investeringen voor hen mogelijk worden. GroenLinks had een motie ingediend om het college te laten onderzoeken wat de omvang van het fonds zou kunnen betekenen voor de doelstellingen van de energietransitie. Uiteindelijk is de motie ingetrokken met een toezegging van de wethouder om richting het najaar mogelijkheden te onderzoeken voor de inzet van het fonds.

Op sociaal vlak zien we dat steeds meer mensen het moeilijk hebben. Door de coronacrisis dreigen meer mensen in een kwetsbare positie te komen. Wat de fractie betreft is het daarom belangrijk mensen nu ‘aan de voorkant’ al goed te helpen en zo te voorkomen dat mensen langdurig in armoede terecht komen of ‘zware’ zorg nodig hebben. De motie die het college vraagt maatregelen in kaart te brengen en met voorstellen te komen is met ruime meerderheid aangenomen.

Tot slot heeft de fractie een voorstel ingediend om te komen tot een jongerenraad. Bij grote uitdagingen als de energietransatie, woningbouw en sociale voorzieningen is het belangrijk dat juist deze jongeren betrokken worden. Des te meer doordat het juist deze jongeren zijn die met onze keuzes te maken krijgen en een creatieve blik kunnen meegeven. Helaas kreeg de motie 2 stemmen te weinig om te worden aangenomen.

De fractie heeft ook aandacht gevraagd voor andere zaken als woningbouw, sociale cohesie en onze culturele en sportvoorzieningen. Lees de volledige bijdrage van fractievoorzitter Jordy Boerboom uit de eerste termijn hier: link naar artikel.