‘Dit is mooi, want de inzet van jongerenwerkers is goed voor onze jeugd en voor de leefbaarheid in de stad. Het zonde zou zijn als de huidige jongerenwerkers, die al een band met jongeren en een netwerk hebben opgebouwd, moeten vertrekken’, stelt raadslid Claire Hostmann.

Kosten jeugdzorg

Jongerenwerkers zijn daarnaast nodig om de stijgende kosten in de jeugdzorg te beperken. Doordat zij laagdrempelig contact hebben met jongeren is de kans groot dat zij problemen vroegtijdig herkennen. Daardoor kan er snel hulp worden ingeschakeld, zonder dat de problemen jarenlang verergeren.

Verkiezingen

Na de verkiezingen zal de nieuwe gemeenteraad moeten beslissen of de tijdelijke extra jongerenwerkers een structurele plek krijgen in Zoetermeer. Als het aan GroenLinks ligt blijft de gemeente na de verkiezingen in ieder geval flink investeren in het jongerenwerk.