De afgelopen jaren is al vaker ter sprake gekomen dat het LangeLand Ziekenhuis mogelijk zal verdwijnen. Voor de fractie is duidelijk dat het ziekenhuis behouden moet blijven en belangrijk is voor Zoetermeer. Voor een stad met zoveel inwoners is zorg dichtbij huis cruciaal. Na de voorgenomen fusie met het Haga Ziekenhuis lijkt de toekomst van het LangeLand veiliggesteld.

Het voortbestaan van het LangeLand werd recent weer heel onzeker na de afgeblazen fusie met Reinier de Graaf. GroenLinks en andere partijen uit de gemeenteraad maakten zich grote zorgen en vroegen direct aandacht voor de situatie door een motie in te dienen. Daarin sprak de raad uit dat behoud van het ziekenhuis en de zorg die het bied aan tienduizenden inwoners in en rondom Zoetermeer cruciaal is en dat het college er alles aan moet doen om het LangeLand te behouden voor de stad.

Fusie en zekerheid van zorg

Gelukkig lijkt dat gelukt te zijn. De motie werd door de volledige raad aangenomen en ondertussen is het LangeLand van plan om te fuseren met het Haga. De fractie wenst dat deze fusie doorgaat en zekerheid schept voor alle inwoners die afhankelijk zijn van goede zorg dichtbij huis.