Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden. Volgens het KNMI is de kans op extreem weer zoals hittegolven, zware neerslag of droogte, de laatste jaren enorm toegenomen. De verwachting van het KNMI is dat deze extreme weersomstandigheden door zal zetten. In een snel tempo verdwijnen veel plant- en diersoorten en raken levende systemen verstoord.

Volgens D66 raadslid Esmaël Zamani kan je met groen de gevolgen van extreme weersomstandigheden aanpakken. “Elke vierkante meter steen dat plaats maakt voor groen helpt. Groen in de stad verbetert het milieu, zorgt voor een rijkere biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt tijdens warme periodes. Vergroening heeft dus legio voordelen voor de stad”.

Volgens GroenLinks raadslid Claire Hostmann heeft groen daarnaast een enorme meerwaarde voor de gezondheid van de Zoetermeerse inwoners. Uit onderzoek blijkt dat groen ontstresst, uitnodigt tot bewegen, een gezonde ontwikkeling van kinderen bevordert en sociale contacten stimuleert. Verschillende onderzoeken laten zien dat vooral de toename van verharding (tegels, baksteen etc.) negatieve invloed heeft op deze effecten.

Operatie Steenbreek

Gemeente Zoetermeer onderkende deze voordelen en nam daarom vanaf 2018 deel aan “Operatie Steenbreek”. Echter zien en horen wij nog weinig over Operatie Steenbreek. Ook de webpagina www.zoetermeer.nl/steenbreek lijkt uit de lucht te zijn gehaald.

Daarom hebben raadsleden Esmaël Zamani van D66 en Claire Hostmann van GroenLinks de volgende schriftelijke vragen gesteld:

  • Welke voordelen ziet de gemeente Zoetermeer bij vergroening van tuinen in de stad?
  • Welke aanpak hanteert de gemeente bij de aanpak van extreme weersomstandigheden?
  • Wat zijn de resultaten van de initiatieven tot nu toe?
  • Is de gemeente nog actief bezig met operatie steenbreek, zo ja: op welke wijze? Zo nee: waarom niet?

Inmiddels heeft het college antwoord gegeven op de vragen die wij hebben gesteld: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Zoetermeer/33d0fa3d-3d71-4a9a-b2ca-5e2740e6b4bf

Goed nieuws! GroenLinks is blij dat de gemeente onderkent hoe belangrijk groene tuinen zijn voor onze gezondheid en in de strijd tegen klimaatverandering. Ook blijkt uit de antwoorden dat de gemeente ook echt aan de slag gaat met het vergroenen van de Zoetermeerse tuinen.