Zaterdagmiddag 8 oktober jl. hebben Pauline Khalid Klaas Jurgen en Bart aan de landelijke Huis aan Huis actie (HaH) meegedaan. Zoals bekend voert GroenLinks permanent campagne, maar de komende 15x HaH staan natuurlijk in het teken van de verkiezingen voor de Provinciale Staten 15 maart a.s. Van harte welkom om de volgende keer 5 november a.s. aan te sluiten, want hoe meer HaH deelnemers des te groter onze zichtbaarheid in de wijken.

In twee groepjes liepen we door de zogenoemde "bossen - buurt" , met name Scheveningsebos, en de benedenverdieping aan de Vrouwenhuiswaard (3 woonlagen). Het straatbeeld oogde minder florissant (aan het woningencomplex Huisvrouwenraad op de verdiepingen omgekeerde vlaggen en troep naast afvalcontainer, Enkele woningen aan het Scheveningsebos hebben verwaarloosde en rommelige voortuinen e.d.). In het tijdsbestek van ca. 2 uur hebben we ca. 10 leuke gesprekjes gevoerd met bewoners (huurders en eigenaren).

Wat opviel, was dat wie van de corporatie zijn voormalige huurwoning had gekocht, meestal tevreden woont in zelf gefinancierde en gerenoveerde huizen en ook geen last heeft van energiearmoede. Huurders en kopers met een lager inkomen kunnen echter hun woning niet isoleren en kampen met (stress door) dreigende energiearmoede. Dit woningbestand dateert uit de vorige eeuw (90-er jaren en ouder).

Onderwerpen die verder vaker aan bod kwamen, waren:
- het verouderde winkelcentrum dat ontmoetingen veel te weinig faciliteert;
- veiligheidsgevoel neemt af door straat- en geluidsoverlast en overlast van "problematische buren";
- men durft overlastgevers niet meer zelf aan te spreken, maar belt met gemeente of corporatie;
- gemeente "doet niks", dossieropbouw bij corporatie duurt lang en handhavers (BOA's) zijn onzichtbaar;
- aanvankelijk homogene wijk is zeer divers geworden waardoor "je je eigen buren soms niet meer kent". Een bewoner: "veel zou al gewonnen zijn, als de menselijke maat weer terug zou komen";
- volgens een van de bewoners was ook sprake van een samenscholingsverbod in deze buurt vanwege o.a. drugsoverlast nabij het winkelcentrum: de wijkagent bevestigde dat tot 30 november a.s. een dergelijk verbod van kracht blijft.

De verschillende bewoners die tijd voor ons wilden maken, vormden een aardige afspiegeling van de samenstelling van de wijk. Tot zover onze eerste indrukken die we verder zullen aanvullen met de volgende HaH momenten op 5 en 19 novmebr a.s.