Werken aan een generatie die opgroeit in schone lucht

In de eerste jaren toen ik ging stappen was het heel gebruikelijk dat er nog gerookt werd bij het uitgaan. Voor mij was dit altijd een minpunt om uit te gaan. Immers steevast als ik thuiskwam stonk mijn kleding en wist ik dat mijn longen (als astmapatiënt) weer een optater hadden gehad. Ik weet ook heel goed hoe vaak ik discussies had met mijn beste vriend waarin ik hem vertelde waarom hij moest stoppen met roken.

In nog geen 12 jaar is de publieke opinie ten aanzien van roken flink veranderd. Ik zie het ook in mijn vriendenkring. In mijn jeugd rookte zo’n beetje een derde van mijn vrienden en nu zijn de vrienden die roken op een hand te tellen. Het laat zien dat informatievoorziening en het nemen van preventieve maatregelen wel degelijk effectief zijn om het roken te ontmoedigen. Inmiddels spreken we hardop met elkaar uit dat de volgende generatie rookvrij moet zijn.

Nu was het bij roken heel duidelijk voor mij dat deze dampen niet goed waren voor je longen, maar ook buiten had ik regelmatig dit soort momenten. Als ik op mijn (race)fiets stapte en een scooter of vrachtwagen mij passeerde, rook ik een en al schadelijke dampen. Al van jongs af aan hou ik dan mijn adem in, maar vaak lukt dit helaas net niet lang genoeg. Toch had ik nooit het idee dat de lucht buiten dermate slecht was dat ik mij echt zorgen moest maken.

Tot ik tijdens de afgelopen raadsperiode hier regelmatig mails over kreeg. Mensen die last hebben van houtrook, omwonenden van het Woonhart die vertelden zwarte ramen te hebben en als klap op de vuurpijl het Longfonds dat meedeelde dat er jaarlijks 12.000 mensen overlijden door luchtvervuiling. Het deed mij realiseren dat we echt wat moeten veranderen en dat de Europese normen die nu bestaan ons lang niet genoeg beschermen.

Tegelijkertijd merk ik dat veel vrienden in mijn omgeving dit probleem nog maar amper herkennen en mij vaak vinden zeuren als ik het erover heb. Zeker toen wij als fractie vragen stelde over houtrook, kreeg ik daar de nodige opmerkingen over. Tegelijkertijd begrijp ik hen ook goed, want het raakt aan de vrijheden die we hebben.

Dat neemt niet weg dat ik ervan overtuigd ben dat we echt grote stappen moeten zetten. U kan van GroenLinks dan ook verwachten dat wij de komende jaren hiermee aan de slag gaan. Door betere informatievoorziening, door vol in te zetten op alternatieven als OV en elektrische auto’s en door het ontmoedigen van de meest vervuilende voertuigen. Zodat we niet alleen gaan voor een rookvrije generatie, maar ook voor een generatie die opgroeit in frisse en schone buitenlucht!