700.000 huishoudens kunnen volgens TNO hun gas en licht niet of nauwelijks betalen. Volgens het CBS komen dit jaar nog 1,2 huishoudens in financiële nood. De grootste pechvogels zijn degenen die een nieuw contract moeten afsluiten, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing of omdat de energiemaatschappij failliet is gegaan.Daarom pleiten de landelijke PvdA en GroenLinks samen voor een prijsplafond voor energie. 

Dit probleem gaat uiteraard ook niet de Zoetermeerders voorbij. Alle reden om als GroenLinks Zoetermeer ons in te zetten voor de bestaanszekerheid van onze inwoners. Oplossingen kunnen, ook als ze ingewikkeld zijn of een lange adem vragen, niet meer uitgesteld worden.

Op de korte termijn kunnen mensen geholpen worden met een bedrag om hun energierekening te betalen. Het kan niet zo zijn dat mensen die niets verkeerds doen, € 200,- in de maand tekort komen vanwege de energieprijs. GroenLinks Zoetermeer wil graag dat een bedrag uit de bijzondere bijstand om de energierekening te betalen wordt gecombineerd met energiecoaches die voorlichting geven en fixers die direct energiebesparende maatregelen zoals tochtstrips treffen.
 

Op de middellange termijn moet de bestaanszekerheid van mensen weer gegarandeerd worden. Dit begint bij goede huisvesting en een leefbaar inkomen. Daarnaast moeten zowel woningcorporaties, VVE’s and particulieren verduurzamen. Huizen met energielabel F zijn niet van deze tijd. Woningcorporaties moeten gedwongen worden de huren te verlagen, als hun huurders gedwongen zijn veel kosten te maken vanwege de slechte isolatie van hun woningen. VVE’s moeten begeleid worden om hun groot onderhoud te combineren met duurzame maatregelen. Particulieren zouden een voucher kunnen krijgen, om die aan verduurzaming van hun woning te besteden. Dit is niet alleen goed voor de portemonnee van de bewoners, maar ook voor het klimaat.