Voor GroenLinks is Zoetermeer een stad voor iedereen, een stad waar we diversiteit als kracht zien en bovenal een stad waar we naar elkaar omkijken als iemand het lastig heeft. Nu de druk op de opvang van vluchtelingen en statushouders enorm is, is het voor de fractie logisch dat we een bijdrage leveren.

En daarin staan we niet alleen. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel Zoetermeerders en organisaties bereid zijn om vluchtelingen te ondersteunen. Dat was zes jaar geleden zo en ook nu zien wij weer hetzelfde gebeuren. En dit is cruciaal, want juist als mensen zich welkom voelen zorgt dat voor de beste basis van integratie. GroenLinks wil dat het college de regie pakt om vrijwilligers en ervaren organisaties te koppelen aan onze nieuwe mede-Zoetermeerders. Zo zorgen we samen dat deze mensen zich door een warme en veilige omgeving weer mens voelen.

Humane opvang

Mensen laten niet zomaar hun land achter zich. Zij hebben dan ook vaak veel traumatische ervaringen. Het is cruciaal dat zij kunnen rekenen op privacy, rust en ruimte. Zorg, zowel psychosociaal als fysiek, onderwijs en een vaste slaapplek staan door landelijke ontwikkelingen onder druk. Ook voor kinderen. Voor GroenLinks is het cruciaal dat we er alles aan doen om dit te voorkomen en wij willen daarom dat er stevige afspraken gemaakt worden voor humane opvang.

Neem zorgen serieus

Tegelijkertijd ziet de fractie ook inwoners die zich zorgen maken. En dat begrijpt GroenLinks heel goed. Een grote ontwikkeling en verandering in de wijk heeft impact. Om dit te ondervangen is ontmoeting en heldere communicatie in eerste instantie cruciaal. Daarnaast verwachten we dat we oren hebben in de wijk en tijdig op zorgen reageren als dat nodig is. We gaan ervan uit dat het college er samen met partners in de stad ook voor deze mensen is. Alleen zo zorgen we er samen voor dat Zoetermeer die fijne stad en plek is voor iedereen.

Aandacht voor de LHBTIQ+ gemeenschap

Overal wappert de regenboog vlag vanwege Coming Out Day (11 oktober jl.). Daar is de fractie trots op, maar dat is niet iets dat overal gebruikelijk is. Veel vluchtelingen ontvluchten hun land omdat dit in hun land niet sociaal geacepteerd is en zwaar bestraft wordt. Het is belangrijk dat zij ervaren dat iedereen hier wel zichzelf kan zijn. Daarom willen wij dat het COA zorgt voor een veilige plek voor de de LHBTIQ+ community in onze noodopvang.

Het debat is nog niet afgerond omdat de stemming bij een wijzigingsvoorstel gelijk is geëindigd. Rechtste partijen uit de raad willen de noodopvang voor maximaal één jaar in de stad hebben, terwijl wij vinden dat dat afhankelijk is van de noodzaak die er op dat moment is. Het debat wordt snel vervolgd.

Zie ook het nieuwsartikel op het AD

--------

Update

Inmiddels heeft de gemeenteraad besloten dat het college en het COA verder kunnen onderhandelen over de tijdelijke opvang van vluchtelingen en statushouders in de stad. De fractie is blij dat Zoetermeer bereid is deze mensen te helpen tijdens deze afschuwelijk situatie. Onze motie voor een veilige plek in de noodopvang voor LHBTIQ+ community is gelukkig aangenomen.