Voorbeelden van maatregelen zijn.

  • Van samenspraak naar beginspraak

Hoe eerder mensen betrokken worden bij het bedenken van plannen hoe beter. Beginspraak vooraf is beter dan samenspraak achteraf. Maar niet alle plannen lenen zich in gelijke mate voor beginspraak. Daarover wekken we dan ook geen valse verwachtingen.

  • Right to challenge en Right to bid

Bewoners- of bewonersorganisaties moeten de ruimte krijgen om voorstellen te doen aan de gemeente om publieke taken over te nemen. De gemeente zorgt voor de randvoorwaarden en de benodigde financiën. De gemeente blijft politiek eindverantwoordelijk voor de bereikte resultaten, maar vult haar rol terughoudend in om maximaal de ruimte te bieden.

  • Iedereen is ontvankelijk en bezwaren hebben grond

Mensen hebben recht op een eerlijke inhoudelijke reactie op hun klacht of bezwaar. Een duidelijk antwoord is 1000 maal sterker dan een juridisch ontwijkend antwoord. Daarvoor stimuleren we verandering van houding en gedrag bij medewerkers, bestuurders en raadsleden.

  • Adviesraad voor samenspraak

In plaats van de samenspraakgroep komt een per verordening ingestelde onafhankelijke adviesraad naar het model van de al bestaande adviesraad voor het sociaal domein.

  • In iedere wijk komt een inlooppunt

In elke wijk is er een inlooppunt, waar je met jouw vragen, idee, of probleem terecht kunt. Het inlooppunt helpt direct of zorgt ervoor dat de juiste instanties de zaak behandelt. Raadsleden krijgen regelmatig verslag over de afhandeling van de aangebrachte onderwerpen.

  • Kinderen en jongeren praten mee

We betrekken onze jeugd actief bij alles wat er voor hen wordt georganiseerd of wat hen raakt en stimuleren hen om zelf initiatieven te nemen.