Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Hulp van de gemeente
Gemeente

De gemeente is er voor de inwoners

GroenLinks geeft gezondheid topprioriteit en werkt aan een gemeente waarin iedere inwoner de zorg krijgt die zij of hij nodig heeft. Van het kind met...

Lees meer
Fietsen
Vervoer

Duurzame mobiliteit voor een gezonde stad

Zoetermeer heeft een unieke ligging in de regio tussen de vier grote steden. Dit biedt kansen om de stad op een duurzame manier te ontsluiten. De realiteit is...

Lees meer
Groen
Natuur

Een groen Zoetermeer voor mens en dier

Onze vele parken en kabbelend water maken Zoetermeer uniek en geven de stad karakter. Langs de Noord-AA of door het Westerpark kunnen we lekker wandelen...

Lees meer
Gelijkheid
Discriminatie

Een samenleving met elkaar

GroenLinks staat voor een stad waar iedereen zich welkom voelt, zichzelf kan zijn en mee kan doen. Ongeacht wat je gelooft, wie je liefhebt of waar je geboren...

Lees meer
Wonen
Wonen

Fijn en betaalbaar wonen

Een dak boven je hoofd is een grondrecht. GroenLinks staat voor goed wonen in een fijne wijk, met voldoende groen, speelplaatsen, winkels en activiteiten...

Lees meer
schuldhulpverlening_0.jpg
Armoede

Geen armoede in Zoetermeer

GroenLinks wil dat er gestopt wordt met het straffen van mensen die gewoon pech hebben gehad, of een verkeerde keuze hebben gemaakt. GroenLinks wil dat iedereen...

Lees meer
Diverse-group-of-children.jpg
Jeugdzorg

Gelijke kansen voor ieder kind

GroenLinks wil dat elk kind de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft om ondanks ziekte, gebrek of andere problemen, op zo'n kort mogelijke termijn weer met...

Lees meer
Samenwerking
Onderwijs

Meedoen in een eerlijk Zoetermeer

Wij gaan voor een stad waar iedereen kan meedoen en talenten kan ontwikkelen. Waar het niet uitmaakt of je in een gezin met schulden of in een rijk gezin bent...

Lees meer
cultuur.jpg
Cultuur

Meer ruimte voor kunst, cultuur en sport

Iedereen in de stad moet van cultuur kunnen genieten en dus moet het aanbod divers, aansprekend, toegankelijk en betaalbaar zijn voor het brede publiek...

Lees meer
Duurzame Energie
Klimaat

Samen tegen de klimaatcrisis

De klimaatcrisis is de grootste uitdaging van onze tijd. Wij gaan er alles aan doen om de stad te verduurzamen, zodat er ook voor onze (klein)kinderen nog een...

Lees meer
Zorg
Zorg

Toegankelijke zorg

GroenLinks wil dat mensen een zelfstandig leven kunnen leiden en volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. De gemeente moet daarvoor de noodzakelijke...

Lees meer
165_1440x960.jpg
Economie

Versterken duurzaam MKB

De afgelopen jaren heeft Zoetermeer een eenzijdig beleid gevoerd door in te zetten op grote leisure projecten, die veel ruimte vragen, weinig duurzaam zijn en...

Lees meer