Standpunten

Meer sfeer in Zoetermeer

GroenLinks wil dat iedereen zich veilig en vrij voelt in Zoetermeer. Zoetermeer is een open en bruisende stad waar genoeg te doen is, voor jong en oud. Van een bruisende horeca tot beeldende kunst, en van sport tot amateurtoneel. Discriminatie wordt niet getolereerd in Zoetermeer. Daarom pakken we discriminatie aan in onze gemeente en zetten we ons in voor meer verdraagzaamheid. Een open gemeente is er voor haar inwoners. De betrokkenheid bij de ‘publieke zaak’ vergt meer dan eens in de vier jaar stemmen. Inwoners moeten altijd en tijdig kunnen meepraten over beslissingen over hun woonomgeving en dan ook daadwerkelijk invloed hebben: ‘Beginspaak’. Samen met bewoners zoeken we naar de meest geschikte vorm. Daarbij moet altijd helder zijn wie waarvoor verantwoordelijk is.

Groen voor de toekomst

De groene gemeente is gezond, prettig om in te wonen en energiebewust. In groen kunnen we bewegen of juist ontspannen, sociale contacten opdoen of juist tot rust komen. Groen levert een belangrijke bijdrage aan een goed woon- en vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven. Door meer groen zijn we beter bestand tegen (en beperken we) de klimaatverandering. Groen heeft een enorme waarde, die niet in geld is uit te drukken. In deze tijden van bezuinigingen en financiële krapte durft GroenLinks daarom te kiezen voor echte kwaliteit: 'groene kwaliteit'

Samenwerken aan een sociale stad

Jong of oud, we willen allemaal ons leven naar eigen inzicht kunnen inrichten, dromen kunnen waarmaken. Iedereen moet kans hebben op werk, een fatsoenlijk inkomen, een betaalbare woning, uitstekend onderwijs en goede zorg. GroenLinks staat voor een overheid die daarvoor de voorwaarden schept.

Duurzaam financieel beleid

In de huidige economische situatie worden gemeenten gedwongen om keuzes te maken. Er is geen geld meer om op dezelfde manier te blijven werken. De gemeenten krijgen meer taken, maar hebben minder geld. In een participatiesamenleving wordt er meer van de inwoners verwacht. Deze ontwikkelingen bieden kansen, mits de juiste keuzes worden gemaakt. GroenLinks kiest voor preventie, want voorkomen is beter dan genezen. Dat is niet alleen goed voor de mensen, het is vaak ook goedkoper. GroenLinks kiest er ook voor om de gebruiker te laten betalen. Bij het betalen van voorzieningen houden we rekening met draagkracht. Door te kijken naar de effecten op lange termijn, ontstaat een duurzaam financieel beleid, die de gemeente in staat stelt, zich voor haar inwoners te blijven inzetten. GroenLinks kijkt daarbij zowel naar mogelijkheden om uitgaven te beperken als om de inkomsten te vergroten.