Inspraak
Samenwerking

De gemeente is er voor de inwoners

Wij streven naar een samenleving, waarin mensen echt wat te vertellen hebben over hun eigen leefomgeving en hun stad. Maar ook dat inwoners kunnen begrijpen dat...

Lees meer
Speelveld
Leefbaarheid

Een veilige leefomgeving

GroenLinks wil dat voorzieningen, zoals het openbaar groen en buurthuizen, in de wijk weer op niveau worden gebracht en dat er wordt gehandhaafd wanneer mensen...

Lees meer
schuldhulpverlening_0.jpg
Armoede

Geen armoede in Zoetermeer

GroenLinks wil dat er gestopt wordt met het straffen van mensen die gewoon pech hebben gehad, of een verkeerde keuze hebben gemaakt. GroenLinks wil dat iedereen...

Lees meer
Diverse-group-of-children.jpg
Jeugdzorg

Gelijke kansen voor ieder kind

GroenLinks wil dat elk kind de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft om ondanks ziekte, gebrek of andere problemen, op zo'n kort mogelijke termijn weer met...

Lees meer
Inclusiviteit
Gelijkheid

Iedereen hoort erbij

In het Zoetermeer van GroenLinks telt en doet iedereen gelijkwaardig mee. Iedereen mag er zichzelf zijn en zichtbaar zijn in de publieke ruimte. GroenLinks...

Lees meer
cultuur.jpg
Cultuur

Meer ruimte voor kunst, cultuur en sport

Iedereen in de stad moet van cultuur kunnen genieten en dus moet het aanbod divers, aansprekend, toegankelijk en betaalbaar zijn voor het brede publiek...

Lees meer
vosje
Natuur

Natuur dichtbij huis

GroenLinks wil het behouden en versterken van het groen in de stad vooropstellen, want groen in de stad is van levensbelang. Wij willen daarom van het huidige...

Lees meer
Iedereen een betaalbare woning.png
Woningbouw

Prettig en betaalbaar wonen

GroenLinks wil dat iedereen betaalbaar en prettig kan wonen. Het streven is om de wachttijd voor sociale huurwoningen te verlagen tot maximaal twee jaar...

Lees meer
Lucht
Gezondheid

Schone lucht: een grondrecht

De luchtkwaliteit is van levensbelang voor de gezondheid van onze inwoners. De luchtkwaliteit voldoet in Zoetermeer niet aan de normen van de WHO (World Health...

Lees meer
Zorg
Zorg

Toegankelijke zorg

GroenLinks wil dat mensen een zelfstandig leven kunnen leiden en volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. De gemeente moet daarvoor de noodzakelijke...

Lees meer
165_1440x960.jpg
Economie

Versterken duurzaam MKB

De afgelopen jaren heeft Zoetermeer een eenzijdig beleid gevoerd door in te zetten op grote leisure projecten, die veel ruimte vragen, weinig duurzaam zijn en...

Lees meer
Windmolen
Duurzaamheid

Zoetermeer klimaatneutraal

GroenLinks wil dat de gemeente op elk terrein een actieve rol vervult, en verduurzaming niet aan het toeval overlaat. Want alleen door in verduurzaming van...

Lees meer